این سایت آلبوم کاملی از سنگ‌ها ، کانی‌ها و مواد معدنی می‌باشد و اطلاعات کاملی در زمینه شرح گونه‌ها ، تصاویر و خصوصیات ظاهری آنها را به کاربران ارائه می‌نماید. هم‌چنین لیست کاملی از کانی‌ها برطبق حروف الفبا ،طبقه‌بندی‌هایی از قبیل: فلزات ، اکسیدها و کربنات‌ها و… ، آلبوم جواهرات و سنگ‌های قیمتی و انواع یاقوت‌ها در این سایت موجود می‌باشد. امکان خرید سنگ‌ها نیز از این طریق امکان‌پذیر است.