- آخرین اخبار داخلی و خارجی ام اس <br /> - دانستنیهای درمان علامت های بیماری ام اس <br /> - معرفی داروهای مورد استفاده بیماری ام اس<br /> - پرسش و پاسخ<br /> - و انجمنی برای به اشتراک گذاشتن تمامی تجربیات بیماران درباره بیماری ام اس