این سایت متعلق به گروه تحقیق در زمینه‌ی خطرات زمین‌لرزه در امریکا می‌باشد که به ارائه‌ی تحقیقاتی در زمینه‌ی زمین‌لرزه و مغناطیس زمین می‌پردازد و مکانیسم فرآیند این حوادث را مطالعه نموده و خطرات زمین‌لرزه را مخابره می‌نماید ، اثرات آنها را اعلام و راه‌کارهای مقابله با این عوارض و خطرات را در محل‌های زلزله‌خیز بیان می‌نماید.