این سایت مربوط به زلزله و خطرات احتمالی آن است که اطلاعاتی در خصوص فعالیت‌ها ، علوم و خطرات احتمالی و چگونگی کاهش خطر زمین‌لرزه را به کاربران ارائه می‌نماید و بیشتر سعی دارد که زمین لرزه را از نقطه‌نظر زمین‌شناسی بررسی نماید. آمار آخرین زمین‌لرزه‌ها ، فهرست کامل آنها ، خطرات و چگونگی آماده‌سازی و ایمن‌سازی در مقابل این خطر ، علوم و تکنولوژی ، فرهنگ لغات فنی زمین لرزه ، ارائه‌ی خدمات و امکان جستجو در این سایت از جمله خدماتی است که در اختیار کاربران قرار داده است.