این سایت به بررسی فسیل‌های موجود در منطقه استرالیا می‌پردازد و به یافته‌های بسیار مهم و باارزشی در این زمینه دست یافته است. از جمله فسیل دایناسورهای ۱۱۰ میلیون سال قبل ، که در موزه‌ی فسیل‌های دریایی ریچ‌موند نگهداری می‌شود. این سایت هم‌چنین به معرفی سایت‌های جدید دیگری نیز می‌پردازد که در این زمینه فعالیت دارند.