این شبکه یک برنامه‌ی کامپیوتری دولتی در امریکا است که به کاربران امکان جستجو ودسترسی به اطلاعات و خدمات EOSDIS را خواهد داد و با هرگونه اقدام یا استفاده غیرقانونی از این سایت مطابق قانون رفتار خواهد شد. این سایت اطلاعات کاملی در زمینه علوم زمین‌شناسی بالاخص علوم زمین‌شناسی تشکیلات ناسا را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. جدیدترین اخبار و اطلاعات مربوطه در اینجا قابل رویت و دسترسی می‌باشد. از جمله خدمات این سایت عبارتند از: ابزار ، مدارک ، شبکه‌های اینترنتی ، مطالعات و اطلاعاتی مربوط به مبحث زمین‌شناسی.