گروه توسعه تجارت صنایع ایران<br /> <br /> ٭ تحقیقات عملی بازاریابی ـ معرفی خدمات و محصولات در یک بازار هدف معین و مشخص ـ بازاریابی الکترونیکی و ... <br /> <br /> تلفکس : 02616218459 - همراه : 09124663086 - 09122604310<br /> <br /> http://www.itd-group.ir