سایت www.ghabz.ir مرجع پرداخت اینترنتی قبض در کشور تمام قبوض خدماتی آب برق گاز تلفن ( مخابرات ) موبایل را با استفاده از کارتهای بانکی عضو شتاب می پذیرد.<br /> در صورتی که شما کارت بانکی بانکهای ملی ملت کشاورزی سامان پارسیان پاسارگاد اقتصاد نوین صنعت و معدن توسعه صادرات و موسسه مالی و اعتباری بنیاد را دارید می توانید به سایت www.ghabz.ir مراجعه نموده و قبض خود را بصورت اینترنتی پرداخت نمائید. <br /> برای پرداخت قبض از طریق اینترنت کافی است کارت شما رمز اینترنتی داشته باشد.<br /> نحوه دریافت رمز اینترنتی برای کارت های بانکی عضو شتاب به عنوان راهنمای رمز اینترنتی در سایت www.ghabz.ir آورده شده است.<br /> همچنین نحوه رفع مغایرت پرداخت قبض و پیگیری بعدی پرداختهای غیر حضوری در سایت www.ghabz.ir ارائه شده است.