Geo server اطلاعات جغرافیایی مورد نیاز را در اختیار شما می‌گذارد. شما می‌توانید از نرم‌افزارهای این سایت استفاده نموده و هم‌چنین از طریق موتور جستجوگر آن درباره‌ی مطلب مورد نظر خود اطلاعاتی به‌دست آورید. هم‌چنین درباره‌ی NOAA که یک سرویس‌دهنده در زمینه‌ی شرایط آب و هوایی است اطلاعاتی کسب نموده و با توسعه‌دهندگان این سایت نیز آشنا شوید.