مجموعه طراحان نوین با در اختیار داشتن امکانات نوین صنعت چاپ شما عزیزان را در امور تبلیغاتی خود یاری می نماید .<br /> برخی از فعالیتهای مجموعه :<br /> چاپ و تولید انواع ساک دستی<br /> تولید انواع نایلون و نایلکس<br /> چاپ انواع اوراق اداری<br /> چاپ سیلک