این سایت اطلاعاتی درباره‌ی زمین‌شناسی به شما ارائه می‌دهد و شما را در یادگیری آن توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط یاری می‌کند. شما می‌توانید اطلاعات ژئولوژی و اطلاعاتی درباره‌ی نقشه‌ها و سایر منابع علمی را از طریق این سایت کسب نمایید.