در این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی زمین‌شناسی کسب نموده و با خطراتی چون آتشفشان ، زمین‌لرزه ، رانش زمین و ژئومغناطیس آشنا شوید. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی دینامیک بودن سطح زمین ، ژئولوژی زیر آب و… به‌دست آورده و اطلاعات موجود در این سایت را Download کنید. این سایت شما را به مراکز زمین‌شناسی در سایر نقاط متصل می‌کند.