گروه طراحان سپنتا، طراحی وب و خدمات ثبت دامنه و فروش فضا ، طراحی و پشتیبانی شبکه ، اراک