شهرداری لاهیجان به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد به منظور زیباسازی میدان واقع در تقاطع خیابان کاشف شرقی ـ خیابان انقلاب(کتابخانه باهنر سابق) طرحی را از طریق برگزاری مسابقه انتخاب و اجرا نماید. لذا صاحبنظران می توانند با در نظر گرفتن موقعیت مکانی میدان، طرحی مطابق با سبک معماری روز و با حفظ شعائر مذهبی و ملی که نشانگر اصالت و قدمت و فرهنگ شهر لاهیجان باشد طراحی و حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 2/8/87 با مقیاس مناسب به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری تحویل نمایند.