از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی کشور کوبا و مختصات جغرافیایی آن به‌دست آورید. کتاب راهنمای موجود در این سایت شما را با شرکت‌های مسافرتی ، خدمات اینترنتی و خطوط هوایی این کشور آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند با واحد پول این کشور و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در این کشور آشنا شوند.