آدرس سازمان: استان لرستان -خرم آباد - خیابان فلک الافلاک -جنب قلعه تاریخی فلک الافلاک صندوق پستی 511 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری<br /> <br /> تلفن تماس:06612216714 <br /> فاکس:06612216717<br /> <br /> تلفن دفتر ریاست سازمان:06612216716<br /> <br /> Email: [email protected]