از طریق این بانک اطلاعاتی یک‍‍پارچه ، تمامی نمایشگاههای مورد نظرتان را جستجو کرده و سپس با کلیک بر روی هر یک ، مشروح اطلاعات مرتبط با نمایشگاه مورد نظر را از قبیل جزئیات بازدید کنندگان ، برگزار کنندگان ، خلاصه ای از اهداف برگزاری و مخاطبان احتمالی ، محل برگزاری و تاریخهای شروع و پایان را مورد بررسی قرار دهید و برای شرکت و یا بازدید آن پیشا پیش برنامه ریزی نمائید. همچنین میتوانید با کلیک بر روی "خدمات تجاری و مسافرتی" ، از آخرین قیمتهای بسته های تورهای مرتبط با انواع نمایشگاهای ایران و جهان بهره مند شوید و انواع خدمات تجاری از قبیل خدمان ارزی ، حمل و نقل و موارد دیگر مطلع شوید.