آفتاب

غلوم زیستی

غلوم زیستی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶ مقاله
در این کتاب مصور و رنگی، از مجموعه‌ی علوم پایه برای کودکان، تفاوت میان موجودات زنده و اشیای بی‌جان بازگو شده و مطالبی نیز در زمینه‌ی حرکت کردن، آشامیدن، خوردن، تنفس، و دفع مواد زاید بیان می‌گردد.در کتاب حاضر، مفهوم اصلی 'اطلاعات' از جنبه‌ی زیست‌شناسی بیان گردیده و چیستی اطلاعات موجود در DNA, RNA و پروتئین‌ها بازگو شده است. هم‌چنین، نظریه‌های گوناگون پیدایش اطلاعات زیستی لازم برای شکل‌گیری نخستین سیستم زنده با یک‌دیگر مقایسه شده که هدف از آن بررسی این مساله است که آیا نظریه‌های موجود بر پایه‌ی تکامل طبیعی قادر به توضیح پیدایش اطلاعات زیستی، خواه از ر...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶ مقاله