آفتاب

سایر

سایر

نمایش ۱ تا 25 از ۵۴,۸۹۹ مقاله


این کتاب به زبان انگلیسی روایتی است از افرادی که از سرزمین خود مهاجرت کرده در پی آرمان‌خواهی خود, حقایق و معارفی را جست و جو می‌کنند .مضمون اصلی کتاب با این سه هدف نگارش یافته است :((مردمانی که صلح را برای بشریت می‌خواهند)), ((آنان که محبت را برای انسان‌ها جست و جو می‌کنند)) و ((آنان که همزیستی را برای ملل جهان خواهانند)) .باغ انجمن کتاب ایران می‌شود؛ اما از آن پس, از خواب و خیال حکیمانه بیدار می‌گردد و به واقعیات تلخ و شیرین جامعه ایرانی دهه 1370 پا می‌گذارد. 'first' به معنای اولین سال کاری دکتر نجیب در انجمن کتاب ایران (وابسته به کتابخانه ملی ایران), روایت فراز و نشیب‌های فراوانی است که داستان بر اساس آن شکل گرفته است.در کتاب ترجمه دو داستان کوتا فارسی به زبان انگلیسی فراهم آمده که عبارت‌اند از' :من فقط نگهبانم/ محمدرضا کاتب 'و 'پسرک و سرباز/ صفدر تقی‌زاده 'در این دو داستان, گوشه‌ای از جنگ تحمیلی به تصویر کشیده می‌شود .این مجموعه حاوی گزیده‌ای است از سروده‌های سیمین بهبهانی که به دو زبان فارسی و ترجمه انگلیسی به طبع رسیده است‌؛ برای مثال: این چشم‌های ساخته از شیشه کار کیست/ بی‌انتظار, دوخته بر رهگذر کیست/ این جمله خیل آدمکان, با سکوت مرگ/ در کارگاه مانده به جا, یادگار کیست/.....دفتر حاضر مجموعه اشعاری به زبان انگلیسی است که با مضامین اجتماعی سروده شده است.

این کتاب ترجمه‌ای است از اشعار عرفانی مولوی به زبان انگلیسی که عموما از شش دفتر مثنوی انتخاب شده است' .آربری 'ـ مترجم کتاب ـ توضیح برخی از عبارات و ابیات متن را در انتهای کتاب فراهم آورده است .سروده‌های این دفتر جملگی به شیوه نو و با عناوینی چون 'توبه 'به چاپ رسیده است :بر درخت صاعقه آشیان کرد/ آن پرنده شگفت/ حاشا /!همیشه بلندترین سایه از آن شمشیری است/ که به تقطیع لبانمان برخاسته است/ ...در این کتاب, ابتدا مختصری از ادبیات ایران در دوره قبل از اسلام و بعد از آن ـ به زبان انگلیسی ـ سخن می‌رود ;سپس به عصر شکوفایی و ترقی ادبیات ایران در دوره ساسانیان و پس از آن اشاره می‌شود.مطالبی از کتاب به شاهنامه و فردوسی اختصاص می‌یابد و سرانجام ترجمه انگلیسی پاره‌ای از اشعار ((باباطاهر)), ((عمر خیام)), ((مولوی)), ((سعدی)) و ((حافظ)), همراه با توضیحاتی د...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۴,۸۹۹ مقاله