رؤیت هلال ماه مبارك رمضان

یكی از مسائلی كه در چند سال گذشته در ابتدا و انتهای ماه مبارك رمضان موضوع بحث مؤمنین و مورد سؤال از مبلغان محترم بود و به احتمال زیاد امسال نیز خواهد بود مسئله رؤیت هلال است كه در این چند سال ماه بر خلاف آنچه در تقویمها آمده بود رؤیت گردید. مقاله‏ای كه در پیش رو دارید پاسخی است كوتاه از چرایی این اختلاف امید آنكه مبلغان عزیز با مطالعه آن بتوانند پاسخگوی این سؤال تبلیغی باشند.