انشا در مورد حضرت فاطمه | دهه فاطمیه

انشا در مورد حضرت فاطمه | فاصله بین 11 بهمن تا 1 اسفند سال 96، ایام فاطمیه می باشد. در ادامه یک انشا درباره حضرت فاطمه آورده شده است که با هم می خوانیم.

در اندوه جگر سوز علی (ع) در مواجهه با فاطمه میان در و دیوار و گاه شستن صورت نیلی و بازوی کبود فاطمه ، هیچ هنرمند عارفی نتوانسته است مرثیه بسراید آنچنان که از عمق رنج آدمی در چروک های پیشانی علی خبر دهد و وسعت غم های خلقت را در پهنای اشک علی بشناسد و بشناساند.
روزگار غریبی است دخترم ! دنیا از آن غریب تر ! این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را درخویش تاب نمی آورد ؟ این چه روزگاری است که " راز آفرینش زن " را در خود عمل نمی کند؟ این چه عالمی است که دردانه خدا را از خویش می راند ؟ روزگار غریبی است دخترم . دنیا از آن غریب تر . آنجا جای تو نیست ، دنیا هرگز جای تو نبوده است .
بیا دخترم ، بیا، تو از آغاز هم دنیایی نبودی . تو از بهشت آمده بودی ، تواز بهشت آمده بودی ...
در این مبحث نگاه کوتاهی داریم به زندگی خانوادگی دختر محبوب رسول خدا که با وجود تمام محدودیت ها از جهات مختلف چه عظمتی را در طول عمر کوتاه نشان داده است .
نقش دختری حضرت زهرا : در شرایط سختی مثل شعب ابی طالب ، در یک شکاف کوه با همه گرسنگی ها و تشنگی ها و سرما و گرما و تنهایی پیامبر بدلیل فوت حضرت خدیجه و جناب ابی طالب در این دوران، دختری 7 ساله مثل یک مادر و مشاور و پرستار برای پیامبر بوده است در دوران سخت ترین محنت ها یک دختر کم سال به فریاد بزرگ ترین انسان ها می شتابد وام ابیها نام می گیرد.
ازدواج فاطمه (س) با نهایت سادگی: ازدواج حضرت زهرا (س) با مهریه و جهیزیه مثال زدنی صورت می گیرد و دختر شخص اول دنیای اسلام با سادگی و نهایت قناعت ازدواج خود را می گذراند.
شوهر داری فاطمه زهرا (س) : در طول ده سالی که پیامبر در مدینه بودند حدود نه سال آن جنگ های زیادی در بر می گرفت. دراغلب آنها امیرالمومنین هم شرکت داشته اند . ایشان خانمی است که همسرش مرتب درجبهه حضور دارد. از لحاظ اقتصادی هم مشمول آیه « ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً ...» است که حقیقتا زندگی ای با قناعت را می رساند . در این حال هم مسئولیت نسبت به همسر خود و وظایف شوهر داری را ایفا می کند وهم مسئولیت در قبال پدر خود که رهبر دنیای اسلام است. وظیفه دارد تا شوهر خویش را تجهیز کند دل او را از گرفتاری های زندگی خالی کند ، به او دلگرمی دهد، فرزندان خود را به خوبی تربیت کند و ...
تبعیت از شوهر : امیر المومنین (ع) در باره فاطمه زهرا (س) فرمود:
« ما اغضبتنی ولاخرجت من امری» همسرم حتی یک بار در طول دوران ازدواج مرا به خشم نیاورد و یکبار از دستور من سرپیچی نکرد.
حضرت فاطمه (س) با آن عظمت و جلالت در محیط خانه یک همسر است .
تاثیر بیش تر در تربیت فرزند: بدلیل مسئولیت سنگین حضرت علی (ع) درسفرها و جنگ ها و وظایف حکومتی تاثیر بیشتر تربیت حضرت زهرا بر روی فرزندان هویدا و آشکار است . و نتایج و ثمرات این تربیت مثال زدنی است .
مادری بی نظیر: تربیت دو معصوم و دو بزرگوار ، بی نظیر و نمونه بودن جنبه مادری این خانم است و عظمت و شخصیت حضرت زینب را می توانیم دست پرورده این مادر جلیل القدر بدانیم .
حال ای زن گرانقدر، وقت آن رسیده که ارزشهای معنوی این بانوی با عظمت را در روابط خانوادگی متجلی کنید . زنان مسلمان ایرانی در دنیای امروز رسالتی عظیم بر عهده دارند و به عنوان الگوی زنان جهان باید پیام متعالی خود را در عرصه های مختلف به نمود برساند .
زنان در زندگی خود ، باید زندگی فاطمه (س) را از جهت خردمندی و فرزانگی الگو قرار دهند و از بعد عبادت ، حضور در صحنه ، خانه داری ، همسرداری و تربیت فرزندان صالح از ایشان الگو بگیرند . زندگی ایشان نشان می دهد که زن مسلمان برای ورود به صحنه سیاست و میدان کار و تلاش و ایفای نقش فعال درجامعه ، همراه با تحصیل، عبادت، همسرداری و .. می تواند پیرو یگانه دختر پیامبر باشند .

منبع: paki21.blogfa.com