حاکمان منفعل در بحران های ایران

تاریخ ایران بیشتر از اینکه حاکمانی دلسوز و جوابگو در دوران سخت و بحرانی را دیده باشد، بی تفاوتی و ندیده گرفتن سختی ها و رنج های مردم را به چشم خود دیده است، در این میان حاکمان قجری در این موضوع سنگ تمام گذاشته اند!

قحطی

قحطی برای مردم تهی دست در تاریخ معاصر ایران رنجی جانکاه بوده است، این اتفاق و بحران در طول زمان های مختلف عللی متفاوتی داشته که از جمله به مسایل اقتصادی، سیاسی، مسایل زیست محیطی و .... مربوط بوده است.

یکی از منفعل ترین سلطان ها در تاریخ قحطی ایران را ظل السلطان بوده است. او که ستمکاری بیش نبود بسیار در مقابل بحران پیش آمده در دوران حکومتش بی تفاوت بوده است.

بعد از قحطی های شدیدی که پی در پی پیش می آمده است، قحطی اسفباری که به دنبال جنگ جهانی اول روی می دهد، بسیار فاجعه به بار آورده است که در روایت های تاریخی نقل شده است که حدود 40 درصد از ایرانیان از بین می روند اما حاکمان شهر ها نه تنها کمکی به مردم قحطی زده نداشتند بلکه نیاز های اولیه مردم را برای خود و اطرافیانشان ذخیره کرده و اوضاع مردم بیچاره را بدتر از قبل کرده اند. از جمله ی این افراد آخرین پادشاه قاجار بوده است که حلقه ی یارانش بسیاری از ضروریات مردم را به احتکار در آورده بودند.

یکی از محتکران عمده غلات، احمدشاه بود که تن به پیشنهاد خرید منصفانه رئیس الوزرای خود نیز نمی داد و مقادیر زیادی گندم و جو در انبارها ذخیره کرده بود.


"در این یان بزرگانی هم بودند که دلسوز مردم بودند و اصرار به کمک داشتند: در این برهه میرزا حسن خان مستوفی الممالک با جدیت و تلاش فراوان، به رغم درگیر شدن با عوامل آشکار و نهان انگلیس و روس، با وضع برنامه ای درصدد نجات هموطنان خود از این وضع آشفته، مقابله با محتکران و اتخاذ تدابیری برای خرید عادلانه ارزاق عمومی به ویژه گندم، برنج، جو و توزیع آن میان هموطنان بود." (1)

در تمام این قحطی های معاصر همیشه کشورهای بیگانه در این شرایط سخت ، وضعییت را آشفته تر کرده و گره بر گره های مردم بی پناه زده اند، با وجود اعلام بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول نیروهای تجاوزگر روس و انگلیس از نقاط مختلف وارد کشور شدندو قحطی را دو چندان کردند، مفسر تاریخی در این زمینه می گوید:

"رفتار انگلیسی ها نسبت به ایرانیان در حال گرسنگی به طور غیرمعمولی شبیه همان کاری است که پنجاه سال قبل تر نسبت به ایرلندی ها انجام دادند. انگلیسی ها این طور تبلیغ کردند که ایرانیان و مخصوصاّ گروه های مقاومت ایرانی مقصر قحطی هستند. همان ها هستند که غذا را احتکار می کنند. وقتی انگلیسی ها شروع به راهسازی کردند این طور وانمود کردند که امدادرسانی بر اساس بخشندگی انگلیسی ها بنا شده و ایرانی ها شکرگزار نیستند.

انگلیسی ها نه تنها کمک نمی کردند بلکه مواد اولیه و غلات ایرانیان را ذخیره کرده تا برای سربازان خود به هند بفرستند، در این میان ژست های خیر مابانه برای ملت ایران گرفته که راه های رفت و آمدی را برای آنان هموار کرده اما باز ایرانیان قدردان نیستند و آنان را بیگانه می خوانند، آنان راه های ایران را در اختیار گرفته تا آذوقه های دزدیده شده را برای سربازان خود ببرند.

از طرف دیگر هم زمان بسیاری از انبارهای دولتی که غلات ذخیره کرده بودند دچار حمله حشرات و آفت شدند. علاوه بر این برخی مناطق مثلاً ورامین دچار سِن زدگی می شوند. این نشانه ها باعث شد بر اساس گزارشی که در اسفند ۱۲۹۲ از وزارت کشور به رئیس الوزرا می رسد، به رئیس دولت گفته شود چه نشسته اید که زارعان با دیدن این نشانه ها گندم هایشان را هر خروار ۸ تومان به محتکرین پیش فروش کرده اند. اسناد نشان می دهند که خیلی از این غلات احتکار شده نه برای فروش گران تر در داخل که برای فروختن به تاجرانی که از طریق انگلیسها در شهرهای مختلف پخش شده بودند، نگهداری می شد. شکواییه های موجود در مجلس نشان می دهد که بسیاری از مبالغ نیز به زارعان پرداخت نشده و آنان برای احقاق حق خود به مجلس عریضه فرستاده اند.(2)

نتیجه گیری
از دیدگاه نویسنده ی کتاب بزرگترین قحطی تاریخ ایران او این قحطی را بزرگترین فاجعهٔ تاریخ ایران می داند که از حمله مغول در قرن سیزدهم میلادی نیز بسیار فراتر رفته است. و در این میان حتی خود پادشاه هم دست در گران شدن محصولات می برد تا در این میان ماهی بزرگتری را از این آب گل آلود بگیرد و اوضاع مردم را آشفته تر از قبل کند و همه از کشورهای بیگانه گرفته تا خودی ها ناخودی کمر بر قتل مردم بسته اند.