نرم نرمک می رود اینک بهار!

محمود احمدی نژاد که بعد از درآوردن ردای ریاست جمهوری ساکن مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است این روزها رفت و آمدش به این نهاد آنقدر کمرنگ شده که این سوال مطرح می شود آیا قرار است اسمش از اعضای مجمع خط بخورد؟

از زمانی که یاران غارش به بند دادگاه و زندان گرفتار شدند به یکباره ندای وا مظلوما از سوی او بلند شد. محمود احمدی نژاد که دومین دولت خود را با حاشیه بسیار آغاز کرد و البته با حواشی بیشتر به پایان رساند این روزها نوع مخالفت هایش با سیستم قضایی و حکومنی دوباره به کانون اخبار بازگشته است.
همیشه از خطوط قرمزش صحبت می کرد اما کمتر کسی باور می کرد مشایی و بقایی تا این حد خط قرمز او باشند که در اعتراض به حکم صادر شده برای انها یک بار در شاه عبدالعظیم بست بنشیند و بار دیگر برای آنها در امامزاده صالح مراسم دعا برگزار کند.

البته بست نشینی ها تنها یک روی سکه اعتراضات احمدی نژاد است و روی دیگر ویدئوهای سخنرانی هایی است که تقریبا هر ماه یکی دو مورد از این ویدئوها از طریق فضای مجازی منتشر می شود.

فارغ از همه این رفتارها بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اش به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده است؛ هرچند چندماهی می شود که از تمدید این حکم می گذرد اما با بالا گرفتن اعتراضات و انتقادات، دایره حضور او نیز در مجمع کمرنگ تر شد به طوری که حتی زمزمه های قهر او یا کنار گذاشتنش از مجمع بیشتر شد.

غیبت های احمدی نژاد

با نگاه کوتاهی به جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 97 می توان دریافت که رئیس دولت نهم و دهم بیش از نیمی از جلسات را شرکت نکرده است. به عبارت دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز سال 97 تا امروز 7 جلسه داشته است که از این تعداد محمود احمدی نژاد بر اساس عکس های منتشر شده تنها در اولین جلسه مجمع در تاریخ 8 اردیبهشت ماه و پس از آن در جلسه 2 تیرماه شرکت کرده و باقی جلسات بدون حضور او برگزار شده است.

این در حالی است که طی ماههای گذشته حضور سران سه قوه نیز کمرنگ شده بود که برخی گمانه زنی کرده بودند این غیبت ها می تواند ناشی از حضور احمدی نژاد باشد؛ چرا که وی طی ماههای گذشته به روال دوران ریاست جمهوری اش تیغ تیز تهمت ها و اتهامات خود را متوجه برخی افراد و ساختارها و نهادها کرده بود.