متن مجری گری برای 22 بهمن | سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

متن مجری گری برای 22 بهمن | تنها چند روز دیگر به سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده است. در ادامه یک متن مجری به مناسبت 22 بهمن آورده شده است که با هم می خوانیم.

دهه فجر یادآور روزهای بزرگ و ماندگاری در تاریخ معاصر ایران است. روزهایی که با حرکت وحدت آفرین و تلاش یکپارچه ملت ایران با همراهی پیر و جوان، نظام فرتوت سلطنت را در ایران برانداخت و جمهور ملت را حاکم بر سرنوشت خویش ساخت.
انقلابی که در اوج مبارزاتش هم، انقلابیونش به جای گلوله گل سرخ بر سلاح ها می گذاشتند ، انقلابی که دعوتش به استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی بود:آرمانی مدنی ، متعالی و انسانی.
انقلاب ایران در کنار همه شگفتی ها و خرق عادت ها ، یک ویژگی منحصر به فرد دیگر هم داشت:اعتماد بی مثال و بی دلیل رهبر کبیر انقلاب به جوانان.
به وقایع دهه اول انقلاب که نیک می نگریم اعتماد و تکیه رهبری و ملت بر جوانان ، یک الگوی مدیریتی بی نظیر را جلوی چشمان ما قرار می دهد. جنگی که می توانست انقلاب نوپا وجامعه ایرانی را تا اعماق فاجعه به پیش برده با همت و مدیریت همین جوانان ، به حماسه ای ماندگار تبدیل شد . سازندگی پس از جنگ در پی آن دوران نیز همگی مرهون تلاش جوانان و اندیشه پویای آنان بوده است .
بی راه نرفته ایم اگر ادعا کنیم موتور پیش برنده مراحل پیشرفت انقلاب اسلامی ایران، همواره جوانان بوده اند.مقام معظم رهبری نیز همواره بر این مهم تاکید داشته اند. اینک که در حال نزدیک شدن به سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلابیم جای این پرسش وجود دارد که چرا جوانان، از عرصه مدیریت کشور دور مانده اند؟ جوانانی که پرورش یافته همین انقلاب و در بسیای از زمینه ها از جوانان سابق ، دانش آموخته تر و توانمند ترند.
نظام برآمده از انقلاب جوانان ۵۷ هنوز و همواره به نیرو و فکر جوان نیاز دارد.بی شک تزریق این انرژی تازه سرعت مضاعفی به پیشرفت کشور و کارآمدی نظام خواهد بخشید به ویژه انکه اکنون این جوانان به راحتی می توانند درکنار مدیران و مسئولان نسل اول و دوم انقلاب ، تجربه اندوزی و تمرین مدیریت کنند.جوانان امیدهای برامده از انقلابند. آنان را دریابیم تا نظام ما پویا و پرفروغ در عرصه جهان همچنان بدرخشد.

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 نقطۀ عطفی در خیزش های اسلامی صدۀ اخیر و بخصوص جهان تشیع است. انقلاب ایران به لحاظ داشتن ماهیت اسلامی و اهداف دینی در همان دوران اولیۀ تولد خود، دل های آحاد مسلمانان از مذاهب اسلامی را به خود جلب کرد و بارقه ای از امید آفرید و این همه بخاطر آن بود که انقلاب ایران پرچمدار اسلام یعنی آرمان و آرزوی بیش از یک میلیارد مسلمان شده بود. قبل از انقلاب اسلامی مسلمانان در هر نقطه ای از جهان نسبت به مسلمانی خود احساس خجلت و شرم می کردند و اسلام دینی مرده و بی تحرک بود که تاثیری در زندگی مسلمانان نداشت. بسیاری از مفاهیم و آموزه های دینی در کنج کتابخانه ها خاک می خوردند و بسیاری از ارزش های اسلامی منسوخ یا تحریف می شدند و از اسلام جز پوسته ای ظاهری که بیشتر به کار فردی و شخصی می آمد، چیزی باقی نمانده بود. پیروزی انقلاب اسلامی در واقع احیای دوبارۀ اسلام و جان گرفتن دگربارۀ قهرمان تاریخ بود و به همین دلیل توانست دل و جان مسلمانان جهان را به خود گره بزند و امت اسلامی را به تحرک و تکاپو وادارد.