الکامپ و چند نکته

نمایشگاه الکامپ آغاز می شود و از نکات خبرساز این نمایشگاه توجه به این نکته است که برای نخستین بار اجرای آن به سازمان نظام صنفی رایانه ای سپرده شده است و ...

نمایشگاه الکامپ آغاز می شود و از نکات خبرساز این نمایشگاه توجه به این نکته است که برای نخستین بار اجرای آن به سازمان نظام صنفی رایانه ای سپرده شده است و این در حالی است که طی سال های اخیر همیشه این سازمان به برگزاری نمایشگاه توسط مرکز توسعه نمایشگاهی انتقاداتی وارد کرده است و به نوعی باید گفت عمده این انتقادها که از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای عنوان می شود بهره نگرفتن از توان بخش خصوصی در برگزاری مهمترین رویداد نمایشگاهی صنعت آی تی در کشور مطابق با استانداردهای منطقه ای و بین المللی است. به اعتقاد اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای که بخش عمده آن را شرکت های فعال در حوزه آی سی تی کشور تشکیل می دهند طی سال های اخیر برگزاری نمایشگاه الکامپ بدون مشارکت بخش خصوصی عملا نادیده گرفتن ظرفیت ها و توان موجود در این بخش را به همراه داشته است. اما امسال این طلسم شکسته شد و بالاخره مرکز توسعه نمایشگاهی با برگزاری الکامپ توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای موافقت کرده است، هر چند فرصت چندان زیادی برای برنامه ریزی برای این نمایشگاه نبود اما همگان انتظار دارند که نمایشگاه امسال را با تفاوتی فراوان نسبت به دوره های قبل مشاهده کنند. با این حال برگزاری نمایشگاه الکامپ از چند جهت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
۱) به رغم همه انتقادها به برگزاری نمایشگاه، بسیاری حتی در داخل صنف آی سی تی این پرسش را مطرح می کنند که چرا سازمان نظام صنفی رایانه ای تمایل به برگزاری رویداد نمایشگاهی این صنعت را دارد؟ آیا این موضوع که متولی برگزاری صنعت نمایشگاهی توان برگزاری مناسب نمایشگاه الکامپ را ندارد توجیه لازمی برای برگزاری نمایشگاه توسط یک سازمان صنفی را به دست می دهد؟
۲) مسئولان سازمان نظام صنفی در سابقه دادن به برگزاری الکامپ به نمایشگاه الکامپ دهم اشاره می کنند و آن را به عنوان نمونه موفقی از نمایشگاهی که توسط صنف ( در آن زمان توسط انجمن شرکت های انفورماتیکی) ارزیابی می کنند. با این حال اما در میان صنف بسیاری از شرکت هایی را می توان یافت که حتی از برگزاری دوره دهم الکامپ هم چندان دل خوشی ندارند و ضعف آن را همچنان به خاطر دارند. برخی اعتقاد دارند حتی اگر شرکت سهامی نمایشگا ها که سالانه دهها نمایشگاه برگزار می کند ، توانایی برگزاری یک نمایشگاه استاندارد را ندارد طبیعتا این موضوع از توان دیگر بخش ها ومجموعه ها نیز خارج هست.
۳) اگر هدف از برگزاری نمایشگاه الکامپ ایجاد رونقی در بازار و برداشتن قدمی به سمت تحول عمده در صنف آی تی باشد طبیعتا برگزاری الکامپ هم در همین راستا مورد توجه قرار خواهد داشت اما اگر آنچه از الکامپ قرار است در بیرون منتشر شود صرفا بهره برداری تبلیغاتی جهت چند شرکت خاص و عمدتا مرتبط با ریاست سازمان باشد، مشخصا نمی تواند اعتماد اعضای صنف را از این رویداد انتظار داشت نمونه بارز این ادعا می توان به این مورد اشاره داشت که گفته می شود در طی زمان ثبت نام بسیاری از شرکت ها از ایجاد تفاوت بین برخی شرکت های متقاضی و کنسرسیوم های نزدیک به هیات مدیره سازمان خبر دادند و اعلام کردند که فضاهای مناسب تر در اختیار شرکت های نزدیک تر به سازمان ( تحت نام گروه فناوری سیمرغ) و فضاهای دورتر و ارزان تر نمایشگاهی در اختیار شرکت های گمنام قرار داده شد. همین موضوع باعث انتقاد بسیاری از شرکت کنندگان در الکامپ نیز شد.
۴) چهارم بسیاری اعتقاد دارند که طی سال های اخیر از اهمیت صنعت نمایشگاهی در سراسر جهان کاسته شده است. ظهور اینترنت و گسترش آن باعث شده که روش های جدیدتری برای معرفی و بازاریابی محصولات در جهان به وجود آید ، مسیرهایی که به مراتب نسبت به حضور در یک رویداد نمایشگاهی ارزان تر، به صرفه تر و کارآمدتر هستند. کاهش اقبال به نمایشگاه هایی چون جیتکس و سبیت در منطقه و جهان نمایان گر این موضوع است. با این همه هنوز در کشورهایی چون ایران صنعت نمایشگاهی کامل جای خود را به رسانه های دیگر نداده است و از این رو به نظر می رسد که نمایشگاهی تخصصی چون الکامپ همچنان بتواند در صورت برگزاری مناسب ، تا چندین سال دیگر نیز اهمیت و توجه قابل توجهی را به سمت خود جلب کند.