مراقب شوک های ارزی باشید

پیش بینی روند تغییرات نرخ ارز و دلایلی که موجب شد قیمت دلار طی هفته گذشته برای مدت چند روز به کانال ۹ هزار تومانی وارد شود، مطالعات اقتصادی گسترده ای می طلبد.

پیش بینی روند تغییرات نرخ ارز و دلایلی که موجب شد قیمت دلار طی هفته گذشته برای مدت چند روز به کانال ۹ هزار تومانی وارد شود، مطالعات اقتصادی گسترده ای می طلبد.

با این حال اما، به شکل خیلی ساده می توان گفت که ارز هم مانند هر کالای دیگری از قواعد عرضه و تقاضا پیروی می کند. وضعیت عمومی اقتصاد کشور ما نیز طی ماه های گذشته به شکلی بوده است که به دلیل کاهش شدید تقاضا و بروز شرایط رکودی، تقاضا برای خرید ارز هم دچار کاهش شده است. به این ترتیب، به نظر می رسد، همین کاهش در تقاضا موجب افت قیمت دلار و ورود مقطعی آن به کانال 9 هزار تومانی در هفته گذشته شده باشد. به عبارتی، زمانی که بسیاری از مسیرهای تجاری به دلیل شرایط اضطراری مسدود می شوند، یا بسیاری از حواله های ارزی به در بسته می خورند و خرید و فروش هر نوع کالایی که بتوان تصور کرد با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است، طبیعی است که تقاضا برای ارز هم کاهش پیدا می کند.
بنابراین، دلیل کاهش قیمت دلار در هفته های اخیر عمدتا سلبی بوده و نه ایجابی؛ به این معنی که اقدام خاصی از جانب دولت و سیاست گذاران پولی و مالی کشور صورت نگرفته که بتوان کاهش قیمت ارز را به آن منتسب کرد. از طرفی باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که مشخص نیست مهار قیمت دلار و نگه داشتن آن در کانال 9 هزار تومانی یا 10 هزار تومانی تا چه زمانی برای نهادهای سیاست گذار مقدور باشد؛ چراکه در این شرایط، طبیعتا تمامی عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر نرخ دلار، در اختیار سیاست گذار قرار ندارند. از طرفی به نظر می رسد، حباب قیمت ارز مدت ها پیش تخلیه شده باشد و به همین دلیل، احتمال افزایش چشم گیر در قیمت ارز به میزانی که پیش از این وجود داشت، دیگر وجود ندارد. فعالان اقتصادی هم البته مانند عامه مردم امیدوارند دولت در کنترل قیمت ارز موفق باشد و دست کم قیمت ارز در یک کانال قیمتی ثابت باقی بماند. با این حال، زمانی که زمزمه هایی در مورد اقدامات کارشناسی نشده ای، مانند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به گوش می رسد، نمی توان با اطمینان، از ثبات قیمت ارز سخن به میان آورد. این را هم باید در نظر گرفت که افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده های بانکی فی نفسه خوب یا بد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، سازگاری تصمیم گیری در این زمینه با سیاست های کلان اقتصادی است.
یعنی اگر نرخ سود سپرده های بانکی کاهش پیدا کند و تغییر دیگری در سیاست های اقتصادی پدید نیاید، پیش بینی این موضوع دشوار نیست که ما باز هم با تورم افسارگسیخته در بازارهایی مانند ارز، طلا یا مسکن رو به رو شویم. از دیگر سو، در حالی که پیش بینی می شد قیمت دلار در هفته های گذشته به کانال 8 هزار تومانی وارد شود، به نظر می رسد نوعی مدیریت از بالا در بازار وجود داشته و قیمت ها به شکلی کنترل شده باشد. حال چه دولت به ساز و کار عرضه و تقاضا اجازه تعیین قیمت بدهد یا بازار را به سمت و سویی خاص هدایت کند، آنچه اهمیت دارد این است که حدود قیمت ارز باید به یک کانال تعادلی وارد شود.
دلیل اهمیت این موضوع این است که افزایش قیمت ارز به دلیل اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، نتوانسته به افزایش صادرات غیرنفتی کشور منجر شود. از این منظر، هر چند ارزش صادرات غیرنفتی کشور ممکن است افزایش پیدا کند، اما زمانی که صادرکننده ناچار شود ارز خود را به مسیری هدایت کند که در آن اجبار حاکم باشد، امکان دلسرد شدن از فعالیت در عرصه صادرات هم وجود دارد. به همین دلیل به نظر می رسد کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، بهترین سیاستی باشد که دولت در این شرایط می تواند آن را پیگیری کند؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است در ماه های آینده ما باز هم با شوک های ارزی به مراتب بزرگ تری روبه رو شویم.