کد اقتصادی چیست؛ آشنایی با چگونگی دریافت و استفاده از آن

کد اقتصادی چیست؟ شماره اقتصادی که در اصطلاح با نام کد اقتصادی شناخته می شود پس از طی مراحلی که طبق قانون وضع شده توسط اداره ی دارایی در مرکز استان ها و شهرستان ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود. به عبارت دیگر هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد نحوه ی عملکرد یک شرکت (خدمات – خرید و فروش) را که در قراردادها و فاکتورها ذکر می شود مشخص می کند. اخذ این کد برای شرکت ها اجباری است.

● اخذ کد اقتصادی برای چه کسانی ضروری است؟
اخذ کد اقتصادی همراه با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی برای اشخاصی که به فعالیت های اقتصادی و تجاری می پردازند، ضروری است؛ بنابراین با توجه به مقررات مربوط واحدهای ذی صلاحِ وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام می شود.
کد اقتصادی فعلی ۱۲ رقمی است که موجب بهبود سیستم مالیاتی و دریافت مالیات شده است؛ مراحل دریافت کد اقتصادی جدید در ادامه بیان می شود.
۱. اشخاص مکلف به دریافت کد اقتصادی: کلیه ی اشخاص حقوقی که به امر توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی، تولیدی، مونتاژ و واردات و صادرات اشتغال دارند و همچنین کلیه ی اشخاص حقیقی که در امور فوق الذکر فعالیت دارند و دارای مجوز کسب و کار از مراجع مربوطه یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند، صلاحیت دریافت کد اقتصادی را دارند.
۲. مجوز فعالیت تجاری: مجوز فعالیت، سندی است که طبق آن فعالیت هر شخصی از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع ذی صلاح مربوطه تأیید شده باشد. مثلا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع، مجوز داروخانه ها از طرف وزارت بازرگانی، فعالیت مرغداری از طرف جهاد، پروانه های کسب و کار صادره از طرف اتحادیه های صنفی، و معرفی نامه های سازمان برنامه و بودجه برای پیمانکاران همگی از نمونه های مجوز فعالیت هستند.
۳. محل فعالیت تجاری: محل فعالیت تجاری به واحدی اطلاق می شود که آن محل از طرف مراجع قانونی دیگر و از طرف شهرداری به عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوطه در آن با جواز کسب یا بدون جواز قابل انجام است. مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه های شغل های مشابه که اینگونه فعالیت نیاز به مجوز ندارد و داروخانه ها یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت آنها الزاما با مجوز کسب است. محل فعالیت به صورت اجاره ی قطعی در اختیار مؤدی قرار می گیرد.
۴. رسید بانکی: واریز مبلغ به فیش بانکی به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی در کلیه ی شهرها از طرف مؤدی.
۵. پرینت مربوط به کد اقتصادی: برگه ی پرینت کامپیوتری که قبل از صدور کارت دریافت می شود شامل کلیه ی اطلاعات مربوط به مؤدی اعم از اطلاعات هویتی و مالیاتی است که توسط مأمورین پست به عنوان رسیدی از طرف مؤدی در پرونده ی وی لحاظ و بایگانی خواهد شد.

● کارت اقتصادی اشخاص حقیقی
از نظر رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارت های قبلی تفاوت خواهد داشت که علاوه بر عکس ۳*۲ مؤدی، نام و نام خانوادگی، کد اقتصادی، نشانی محل فعالیت تجاری و کد حوزه ی مالیاتی مؤدی در آن ذکر خواهد شد.
کارت اقتصادی اشخاص حقوقی
تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص هم وجود دارد البته با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی هم ذکر خواهد شد و با هماهنگی با خدمات کامپیوتری صدور کارت اشخاص حقوقی به صورت لیزری خواهد بود.

● وظایف مؤدی
۱. مدارک لازم برای اشخاص حقیقی: مدارک مربوطه عبارت از فرم اطلاعات هویتی، کپی شناسنامه، اصل و کپی فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری (رسمی- غیر رسمی) و عکس ۳*۲ در صورت داشتن کد اقتصادی درج شماره ی آن پشت عکس در غیر این صورت درج مشخصات سجلی پشت آن و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری برای دارندگان کد اقتصادی به ضمیمه به حوزه ی مالیاتی تحویل می شود.
۲. مدارک لازم برای اشخاص حقوقی: این مدارک شامل فرم اطلاعات هویتی مربوطه، آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری برای دارندگان کد اقتصادی اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارد.
۳. نحوه ی تقاضای کد اقتصادی: مؤدی مالیاتی با بررسی شرایط ذکر شده در اطلاعیه ی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار و دستورالعمل اجرای ماده ی ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت واجدالشرایط بودن پس از تکمیل فرم اطلاعات هویتی مربوطه از روزنامه که با تکمیل کپی فرم نمونه و سپس الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مدارک به حوزه ی مالیاتی ذی ربط تحویل نموده و رسید دریافت می کند. پس از رسیدگی حوزه، به مدارک ناقص کد اقتصادی تخصیص نمی گیرد و مدارک و فیش بانکی مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود فقط تنها وجه تفاوت آن این است که درصورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل شود. تشکیلات قانونی نیز درصورتی که دارای ذی حساب مستقل و مورد تأیید امور ذی حساب ها باشند می توانند با مراجعه به حوزه ی مالیاتی مربوطه درخواست کد اقتصادی نمایند.

● مراحل دریافت کد اقتصادی فعلی (۱۲ رقمی) چیست؟
برای دریافت کد اقتصادی باید ۲ ماه بعد از ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی با داشتن معرفی نامه یا وکالتنامه به اداره ی دارایی محل فعالیت خود مراجعه و نسبت به دریافت کد اقتصادی و تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام کنید. مدارک مورد نیاز عبارتند از:
دریافت و تکمیل دفترچه از خدمات اداره ی دارایی؛
دریافت فرم های مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسایی اداره ی دارایی)؛
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره؛
آگهی تأسیس شرکت و تغییرات ثبتی در دو نسخه؛
کپی اساسنامه ی شرکت؛
کپی اظهارنامه یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت های غیر سهامی؛
کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن؛
کپی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تأسیس در صورت موجود بودن؛
کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تأسیس قید گردیده در صورت استیجاری بودن کپی قرارداد اجاره که به تأیید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد؛
نامه ی شروع یا عدم شروع به فعالیت و کپی آن بعد از ثبت دبیرخانه؛
پرداخت مالیات حق تمبر به اداره ی دارایی؛
سایر مدارک درخواستی.

● مراحل اخذ کد اقتصادی جدید چیست؟
به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید.
گزینه ی ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی در منوی سمت راست صفحه را انتخاب و روی گزینه ی ورود به سامانه کلیک کنید.
گزینه ی سامانه ی پیش ثبت نام کد اقتصادی را از صفحه انتخاب کنید.
ورود اطلاعات اولیه ی درخواستی در سایت و ذخیره ی آنها.
پس از طی مراحل در صورت صحیح بودن آدرس و کد پستی و اطلاعات مربوطه بعد از مدتی رمز و کد کاربری از سوی امور مالیاتی برای تان ارسال می شود.
پس از دریافت آن (رمز وکد کاربری) مراحل ۱ و ۲ را مجددا تکرار کنید و سپس مرحله ی ۷ را انجام دهید.
بعد از طی مراحل ۱ و ۲ در پنجره ی باز شده بر روی متن سامانه ی ثبت نام کد اقتصادی کلیک کنید و مطابق اطلاعات خواسته شده و طبق اسناد و مدارک ثبتی آن را تکمیل و ذخیره کنید.
در این مرحله که مرحله ی پایانی ثبت نام کد اقتصادی است در صورتی که ایراد خاصی در ورود اطلاعات نباشد کد اقتصادی جدید برای شما صادر می شود.
برای کسب اطلاع از وضعیت ثبت نامی کد اقتصادی خود، هر از گاهی یکبار مراحل ۱ و ۲ را انجام دهید با انتخاب گزینه ی پیگیری سریع وضعیت ثبت نام کد اقتصادی و با وارد کردن رمز و کد کاربری خود از آخرین وضعیت کد اقتصادی مطلع می شوید و در صورت وجود اخطار یا اعلام خطا توسط سامانه نسبت به رفع آن اقدام کنید.
الف. اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی
کلیه ی اشخاص حقوقی که به امر تولید، توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند؛
کلیه ی اشخاص حقیقی که به امر تولید، توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای جواز کسب وکار از مراجع مربوطه یا دارای محلی برای فعالیت تجاری هستند؛
کلیه ی اشخاص موضوع بندهای ۱-۲-۴ ماده ی ۲ قانون مالیات های مستقیم اسفندماه ۶۶.
تبصره ی ۱: شعبات یا ادارات تابعه ی اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۱ الف این دستور العمل در تهران و سایر شهرستان ها موظف به استفاده از کد اقتصادی مختص به وزرارتخانه، مؤسسات، نهادها و… حسب مورد است.
تبصره ی ۲: منظور از پروانه ی کسب وکار از مراجع ذی ربط، کلیه ی جوازهای کسب یا کار صادره از اتاق صنایع و معادن و بازرگانی، اتحادیه های صنفی، وزارتخانه ها و سایر مراجع ذی صلاح است
ب. اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی
مساجد و تکایا؛
اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلم سازی و فعالیت های مرتبط، طراحی، خطاطی، نقاشی، ترجمه ی کتاب، گرافیک، ویراستاری، و نویسندگی اشتغال دارند؛
اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند ۲ الف طبق دستورالعمل را ندارند به شرط آنکه ارزش پیمان یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آنها در یک سال شمسی از مبلغ ۵۰ میلیون ریال بیشتر نباشد.
ج. تکالیف اشخاص ذی ربط
کلیه ی اشخاص حقوقی که در این دستورالعمل مکلف به ارائه ی کپی صفحه ی اول شناسنامه، کپی سند اجاره یا سند مالکیت حسب مورد و کپی جواز کسب وکار از مراجع ذی صلاح و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه ی مالیاتی ذی ربط مراجعه و نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام می کنند.
تبصره ی ۱: جواز کسب وکار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذی صلاح باید در سال جاری صادر یا تجدید یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت بایستی اعتبار جواز کسب وکار از سوی مراجع صادرکننده ی ذی صلاح در سال جاری مورد تأیید واقع شود و در صورتی که اشخاص حقیقی فاقد جواز کسب و کار ولی دارای محل کسب باشند، باید اشتغال به کار فرد متقاضی توسط ممیز حوزه ی مالیاتی ذی ربط مورد تأیید قرار گیرد.
کلیه ی اشخاص حقوقی موضوع الف-۱ این دستورالعمل و کلیه ی اشخاص حقیقی موضوع بند الف-۲ دستورالعمل مذکور موظفند برای عرضه و فروش کالا یا خدمات از صورت حساب فروش کالای منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کنند و کد اقتصادی فروشنده را چاپ و در صورت حساب های صادره شماره ی اقتصادی خریدار را درج کنند.
هرگونه از اشخاص موضوع بند ج-۳ این دستورالعمل مجازند علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه ی صورت حساب، متناسب با نوع فعالیت و نیازهای خود هرگونه اطلاعاتی را به صورت ستون، ردیف یا مطلب به صورت حساب فرد اضافه کنند و انتخاب اندازه ی ابعاد و تعداد نسخ صورت حساب با فروشنده است.
آن طبقه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره ی ۳ ماده ی ۹۵ قانون مالیات های مستقیم را مبنی بر استفاده از سیستم های کامپیوتری (مصوب اسفندماه ۶۶) از وزارت امور اقتصادی دریافت کرده اند، می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره ی مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده ی ۱۶۹ قانون فوق الذکر پیش بینی کرده تنظیم کنند؛ در غیر این صورت ملزم به داشتن صورت حساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه هستند.
در مواردی که توزیع کالا یا ارائه ی خدمات به صورت خرده فروشی انجام می شود به نحوی که صدور عملا غیرممکن است (مثل نحوه ی فروش مواد غذایی در فروشگاه ها) صدور فاکتور با درج کد اقتصادی الزامی نیست اما در موارد صدور قبض صندوق، درج کد اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است.
در مورد پیمانکاری و سایر انواع معاملات، اشخاص حقیقی موضوع بند الف-۲ و اشخاص حقوقی موضوع بندهای الف-۱ و الف-۳ این دستورالعمل و سایر اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی حسب مورد موظف به درج کد اقتصادی خود و طرف معامله در قراردادها و اسناد پرداخت هستند، مگر در موارد ذکر شده در بند ب-۵ این دستورالعمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی به شرط رعایت بند ۵-د این دستورالعمل.
فروش هرنوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد که مشمول رعایت مفاد این دستورالعمل است.
در صورت فروش خدمات یا کالا به مصرف کننده ی نهایی درج کد اقتصادی خریدار ضروری نیست.
فروشندگان موظفند اصل فرم کد اقتصادی طرف مورد معامله را رؤیت کنند و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت بدهند.
کلیه مؤدیان موضوع این دستورالعمل مکلفند انحلال، تغییر شغل، آدرس یا هرگونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت ۱ ماه به حوزه ی مالیاتی ذی ربط اعلام کنند.
د. تکالیف اشخاص ثالث
گمرک ایران مکلف به اخذ کد اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه ی خدمات است. بعضی اشخاص از جمله تجار و حق العمل کاران هنگام تنظیم اظهارنامه ی گمرکی ناگزیر از یادداشت کد اقتصادی خود هستند.

● تخلفات کد اقتصادی
استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیرمجاز و خلاف مقررات است و تعلق مالیات متوجه شخصی است که کد اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است.
هرگونه جعل، تقلب، سوءِاستفاده و تبانی مرتبط با کد اقتصادی خلاف مقررات است و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
دریافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادی فروشنده یا عدم درج کد اقتصادی خریدار خلاف مقررات است و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.
عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از طرف اشخاص ذی ربط، از قبیل عدم ارائه یا درج کد اقتصادی طرفین معامله در صورت حساب فروش کالا یا خدمات، خلاف مقررات است و با متخلفین برخورد خواهد شد.
تبصره ی ۱: در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه ی کد اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه ی کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون کد اقتصادی فروشنده بلامانع است به شرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه ی کد اقتصادی جهت پیگیری قانونی، حداکثر ظرف ۱ ماه به اداره ی کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم شود.

● جریمه ی تخلفات کد اقتصادی
در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از طرف اشخاص ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های وابسته از ارائه ی هرگونه تسهیلات به این اشخاص خودداری می کند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج کد اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستورالعمل علاوه علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده ی ۸ قانون تعزیرات حکومتی، مشمول جرایم زیر می شود:
برای بار اول جریمه ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله؛
برای بار دوم تعطیلی محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه؛
برای بار سوم حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۶ ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذی ربط.

● جریمه ی استفاده از کد اقتصادی دیگران
طبق تبصره ی ۱ ماده ی ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، استفاده کنندگان از کد اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که کد اقتصادی آنان مورد استفاده قرارگرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.