آفتاب

خدمات پرستاری در منزل | پرستار کودک در منزل | پرستار سالمند در منزل | مراقب کودک و مراقب سالمند

خدمات پرستاری در منزل | پرستار کودک در منزل | پرستار سالمند در منزل | مراقب کودک و مراقب سالمند
خدمات پرستاری در منزل | پرستار کودک در منزل | پرستار سالمند در منزل | مراقب کودک و مراقب سالمند
خدمات مراقبتی در منزل پارسیان مهرپرور پرستار کودک ، پرستار نوزاد ، پرستار سالمند و مراقب کودک، نوزاد و سالمند بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و مقطعی در منزل و بیمارستان مرکز پارسیان مهرپرور با بیش از 16 سال سابقه فعالیت با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
# پرستاری کودک # پرستاری سالمند # پرستار # مراقب # نگهدار # پرستارکودک در منزل # پرستار سالمند در منزل # پرستاری از کودک در منزل # پرستاری از سالمند در منزل # پرستار کودک # پرستار سالمند # پرستاری در منزل # مرکز پرستاری از کودک # مجوز وزارت بهداشت # پرستاری کودک در منزل # هزینه پرستار کودک در منزل # هزینه پرستار سالمند در منزل # مراقب سالمند # نگهدار سالمند # نگهدار کودک # مراقب برای سالمند در منزل # مراقب برای کودک در منزل # نگهدار سالمند در منزل # مرکز خدمات پرستاری از سالمند # دفتر خدمات پرستاری از کودک # دستمزد پرستار کودک # دستمزد پرستار سالمند # آگهی استخدام پرستار # کودکیار # استخدام کودکیار در منزل # استخدام پرستار برای نوزاد # استخدام پرستار دوقلو # مراقبت از کودک در منزل # پرستار بچه # ویزیت پزشک در منزل # خدمات پرستاری # تزریقات در منزل # سونداژ # پانسمان در منزل # فیزیوتراپی در منزل # مراقب برای سالمند # پرستار سالمند سالم # پرستار سالمند پوشکی # پرستار روزانه سالمند # پرستار شبانه روزی سالمند # دفتر خدمات پرستاری در غرب # پرستار برای کودک # پرستار برای نوزاد # پرستار برای سالمند # پرستار برای بچه # پرستار در خانه # پرستار برای کودک در خانه # پرستار برای سالمند در خانه # پرستار برای نوزاد در خانه

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱۴۴۴۴۲۴۱۰-۰۲۱۲۲۴۶۷۸۹۹-۰۲۱۸۶۰۳۶۴۳۹-۰۲۱

مرکز پارسیان مهرپرور

17 ، 763 ،

parsianmehrparvar@gmail.com