راهنما
" رزرو تور "
مشاهده عمومى تور
اطلاعات کاملتر تور
جستجوى تور
جستجوى سريع
جستجوى هوشمند
رزرو تور
مرحله اول رزرو تور
مرحله دوم رزرو تور
مرحله سوم رزرو تور
مرحله چهارم رزرو تور
رزروهاى من
ليست رزروها
آژانس من
فرم ايجاد آژانس
مديريت بخش آژانس مسافرتى
مديريت امکانات
گزارش ها
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
اطلاعات اين بخش توسط شرکت مسافرتى درنا گشت تهيه و کنترل شده است. اين بخش شامل دو قسمت آژانس‌ها و کاربران عادى سيستم مى باشد. در اين بخش آژانس هاى مسافرتى امکان ارائه تورهاى گردشگرى دارند و کاربران عادى مى توانند تورهاى مورد دلخواه خود را رزرو کنند.
مشاهده عمومى تور
اطلاعات کاملتر تور
جستجوى تور
جستجوى سريع
جستجوى هوشمند
رزرو تور
مرحله اول رزرو تور
مرحله دوم رزرو تور
مرحله سوم رزرو تور
مرحله چهارم رزرو تور
رزروهاى من
ليست رزروها
    حذف رزرو
آژانس من
فرم ايجاد آژانس
مديريت بخش آژانس مسافرتى
مديريت امکانات
    مشخصات آژانس
    اصلاح مشخصات آژانس
    تعريف اپراتور جديد
    ليست خدمات
      تور
         تعريف تور
         حذف تور
         فعالسازى
         مشاهده يا تغيير جزئيات
         اصلاح مشخصات تور
         اصلاح برنامه سفر
         اصلاح تصوير براى توقفگاه ها
         اصلاح جدول پرداخت
         جستجوى تور
         کنترل رزروها
    مشخصات اپراتور
      تعريف اپراتور
      حذف اپراتور
      تغيير مشخصات اپراتور
      تغيير رمز ورود اپراتور
گزارش ها
    گزارش گيرى از حساب
      مشخصات رزرو
مشاهده عمومى تور
همواره با انتخاب گزينه تور در صفحه اول رزرو تور ليستى از آژانسهاى فعال و تورهاى ايجاد شده توسط آژانسها نمايش داده مى شود.
- نام تور
در ليست تورها ابتدا نام تور را مشاهده مى کنيد.
- نام آژانس
مقابل نام تور نام آژانس ايجاد کننده تور را مشاهده مى کنيد. نام آژانس قابليت اتصال به صفحه مشخصات آژانس را دارد.
- مبدا
مقابل اين عنوان مبدا حرکت تور را مشاهده مى کنيد.
- از تاريخ
مقابل اين عنوان تاريخ شروع تور را مشاهده مى کنيد.
- تا تاريخ
مقابل اين عنوان تاريخ پايان تور را مشاهده مى کنيد.
- اطلاعات کاملتر
در قسمت پايين اطلاعات هر تور با انتخاب گزينه اطلاعات کاملتر مى توانيد اطلاعات کاملترى از تور دريافت کنيد و به منظور رزرو تور اقدام کنيد.
اطلاعات کاملتر تور
در قسمت پايين اطلاعات هر تور با انتخاب گزينه اطلاعات کاملتر مى توانيد اطلاعات کاملترى از تور دريافت کنيد و به منظور رزرو تور اقدام کنيد. در اين قسمت مشخصات اصلى تور ، برنامه سفر ، ليست هزينه هاى تور و جدول زمانبندى پرداخت را مشاهده مى کنيد. در صفحه اطلاعات کاملتر تور ابتدا آرم و نام آژانس را مشاهده مى کنيد. با انتخاب نام و يا آرم آژانس مشخصات آژانس در اختيارتان قرار مى گيرد.
- مشخصات اصلى تور
مشخصات اصلى تور شامل وضعيت تور از نظر فعال و غيرفعال بودن ، نوع تور ، مبدا تور ، زمان حرکت و بازگشت ، مدت زمان تور ، مهلت ثبت نام تا تاريخ مشخص شده ، مهلت پرداخت مابقى هزينه تور پس از انجام رزرو مى باشد.
- برنامه سفر
در قسمت برنامه سفر عناوين برنامه هاى روزانه به همراه تصاوير مربوطه را مشاهده مى کنيد.
- ليست هزينه هاى تور
در قسمت ليست هزينه هاى تور هزينه هاى مربوط به اين تور بر حسب گروه هاى سنى مختلف مشخص شده است. در قسمت پايين هزينه ها جدول زمانبندى پيش پرداخت ها را مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱