راهنما
" تحقيق و پژوهش "
جستجو در مقالات
جستجو سريع
جستجو از طريق شاخه ها
ارسال مقاله جديد
نحوه تکميل فرم اطلاعات کلى
نحوه تکميل فرم متن مقاله
نحوه تکميل فرم مشخصات منابع
تحقيقات من
نمايش مقاله در تحقيقات من
آرشيو تحقيقات من در تحقيق و پژوهش
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۲  -  ۱
در بخش تحقيق و پژوهش مى توانيد به ايجاد مقاله بپردازيد و يا از مقاله هاى ايجاد شده توسط سايرين استفاده کنيد.
نمايش مقالات
- مقالات به سه طريق زير قابل دسترسى است:
- با انتخاب شاخه هاى اصلى موجود در صفحه اول تحقيق و پژوهش ليستى از زير شاخه هاى آن در اختيار شما قرار مى گيرد که شما مى توانيد وارد آن زير شاخه ها شويد و در هر سطح به مقالات ايجاد شده در آن سطح دسترسى پيدا کنيد.
- از طريق جستجو در يک شاخه و يا تمام شاخه ها مى توانيد به مقالات ايجاد شده توسط ساير کاربران دسترسى پيدا کنيد.
-از طريق گزينه تحقيقات من در سمت راست صفحه تحقيق و پژوهش مى توانيد به مقالات ايجاد شده خود دسترسى پيدا کنيد.
جستجو در مقالات
جستجو سريع
    نحوه نمايش نتايج جستجو
    نحوه نمايش مقاله
جستجو از طريق شاخه ها
ارسال مقاله جديد
نحوه تکميل فرم اطلاعات کلى
نحوه تکميل فرم متن مقاله
نحوه تکميل فرم مشخصات منابع
تحقيقات من
نمايش مقاله در تحقيقات من
    ورود به صفحه اختصاصى مقاله
    اصلاح مقاله
    اضافه کردن پاراگراف به اين صفحه
    اضافه کردن منبع
آرشيو تحقيقات من در تحقيق و پژوهش
جستجو در مقالات
جستجو در مقالات به دو طريق انجام مى شود:
- جستجو سريع
- جستجو از طريق شاخه ها
جستجو سريع
- اگر در صفحه اول تحقيق و پژوهش باشيد با وارد کردن حداقل يک لغت در کادر متنى مقابل عنوان (عنوان مقاله مورد جستجو) و يا در کادر متنى مقابل کلمات کليدى (کلماتى که به نوعى با مقاله اى که در جستجوى آن هستيد مرتبط باشد) و انتخاب گزينه جستجو ، سيستم در همه شاخه ها بر اساس لغات وارد شده به جستجو مى پردازد. چنانچه هيچ لغتى وارد نکنيد کليه مقالات موجود را به شما نمايش مى دهد.
- اگر وارد يکى از شاخه ها و يا زير شاخه ها شده باشيد علاوه بر جستجو در تمام شاخه ها ، مى توانيد با استفاده از مکان نما فقط در اين شاخه و زير شاخه مورد نظر و يا در تمام شاخه ها که در قسمت پايين کادر متنى کلمات کليدى قرار دارد به جستجو بپردازيد. با وارد کردن يک لغت در کادر متنى مقابل عنوان (عنوان مقاله مورد جستجو) و يا در کادر متنى مقابل کلمات کليدى (کلماتى که به نوعى با مقاله اى که در جستجوى آن هستيد مرتبط باشد) و انتخاب گزينه جستجو ، سيستم در شاخه انتخابى بر اساس لغات وارد شده به جستجو مى پردازد. چنانچه هيچ لغتى وارد نکنيد ليست تمام مقالات موجود در آن شاخه يا زير شاخه را مشاهده مى کنيم.
- نتايج جستجو
چنانچه سيستم بر اساس کلمات وارده مقاله اى را پيدا کرد آنها را به ترتيب حروف الفبا در صفحه نتايج جستجو اعلام مى کند.(به توضيحات قسمت نحوه نمايش نتايج جستجو مراجعه کنيد.).
اگر مقاله اى با توجه به کلمات وارد شده موجود نباشد سيستم به شما پيغام خواهد داد. "هيچ موردى يافت نشد" .
بالای صفحه
نحوه نمايش نتايج جستجو
- عنوان مقاله
ابتدا عنوان مقاله در بالاترين قسمت مقاله نوشته شده است که با انتخاب عنوان وارد صفحه مقاله مى شويد.
- خلاصه
در زير عنوان مقاله خلاصه اى از مطالب مقاله نوشته شده است.
- توضيحات
در زير خلاصه مقاله توضيحاتى راجع به مقاله نوشته شده است.
- شاخه و زيرشاخه
در زير توضيحات ، شاخه و زير شاخه اى که مقاله در آن وجود دارد نوشته شده است.
- دفعات نمايش مقاله
در پايين مشخصات مقاله تعداد دفعات نمايش مقاله نوشته شده است.
- ميزان راى گيرى
چنانچه رائى به اين مقاله داده شده باشد ميزان آرايى که به اين مقاله داده شده است با ۵ تا ستاره مشخص شده است.
بالای صفحه
نحوه نمايش مقاله
با انتخاب عنوان مقاله و وارد شدن به صفحه اصلى مقاله موارد زير قابل رويت است:
- عنوان مقاله
ابتدا عنوان مقاله در بالاترين قسمت مقاله نوشته شده است.
- تعداد صفحات مقاله
در زير عنوان مقاله تعداد صفحات مقاله مشخص شده است که چنانچه مقاله بيش از يک صفحه باشد با انتخاب هر عدد شما به صفحه مورد نظر وارد مى شويد.
- خلاصه
در زير تعداد صفحات مقاله خلاصه اى از مطالب مقاله نوشته شده است.
- توضيحات
در زير خلاصه مقاله توضيحاتى راجع به مقاله نوشته شده است.
- تعداد دفعات نمايش
در زير توضيحات مقاله تعداد دفعات نمايش مقاله نوشته شده است.
- عنوان پاراگراف
در زير تعداد دفعات نمايش ، عنوان پاراگراف نوشته شده است.
- پاراگرافها
در زير تعداد دفعات نمايش مقاله پاراگراف مقاله نوشته شده است.
- چاپ
با انتخاب گزينه "چاپ" از اين صفحه پرينت مى گيريد.
چنانچه مقاله بيش از يک صفحه باشد با انتخاب هر عدد شما به صفحه مورد نظر وارد مى شويد.
در صفحات دوم به بعد مطالب زير مشاهده مى شود.
- عنوان پاراگراف
در ابتدا عنوان پاراگراف را مشاهده مى کنيد.
- پاراگرافها
بعد از عنوان پاراگراف متن پاراگراف را مشاهده مى کنيد.
- منبع
در قسمت پايين پاراگرافها منابعى را که مقاله از آنها اقتباس شده را مشاهده مى کنيد. مشخصات منابع شامل عنوان منبع ، نام نويسنده ، نام ناشر است.
- راى به اين تحقيق
براى استفاده از بخش‌ راى به اين تحقيق بايد در سيستم عضو باشيد. (به راهنماى کاربران مراجعه نماييد.) اگر عضو سيستم هستيد با انتخاب گزينه ورود (بالاى صفحه سمت راست) و وارد کردن شناسه کاربر و رمز ورود خود وارد سيستم شويد.البته اگر قبلاً هم به سيستم وارد نشده باشيد با انتخاب راى به اين تحقيق سيستم شما را به صفحه ورود به سيستم راهنمايى مى‌کند.
در قسمت پايين منابع ، گزينه "راى به اين تحقيق" وجود دارد. با استفاده از مکان نما يکى از دايره ها را که معرف اعداد ۱ تا ۵ از چپ به راست مى باشد انتخاب کنيد. با انتخاب گزينه اعمال به اين مقاله راى داده ايد. سيستم با اعلام جمله "راى شما اعمال شد" راى شما به اين مقاله را مى پذيرد.
- نتيجه رأى گيرى
در انتهاى صفحه نتيجه راى گيرى اين مقاله اعلام مى گردد. لازم به تذکر است هر کاربر فقط يکبار مى تواند به يک مقاله راى دهد.
- چاپ
با انتخاب گزينه "چاپ" از اين صفحه پرينت مى گيريد.
بالای صفحه
جستجو از طريق شاخه ها
با انتخاب هر يک از شاخه هاى اصلى در صفحه اول تحقيق و پژوهش و انتخاب زير شاخه مورد نظر ليستى از مقالات موجود در آن شاخه در اختيار شما قرار خواهد گرفت. (به توضيحات نحوه نمايش نتايج جستجو و نحوه نمايش مقاله مراجعه کنيد).
ارسال مقاله جديد
براى استفاده از بخش ارسال مقاله جديد بايد در سيستم عضو باشيد. (به راهنماى کاربران مراجعه نماييد.) اگر عضو سيستم هستيد با انتخاب گزينه ورود (بالاى صفحه سمت راست) و وارد کردن شناسه کاربر و رمز ورود خود وارد سيستم شويد.البته اگر قبلاً هم به سيستم وارد نشده باشيد با انتخاب گزينه ارسال مقاله جديد سيستم شما را به صفحه ورود به سيستم راهنمايى مى‌کند.
بعد از ورود به زير شاخه مورد نظر با انتخاب لينک ارسال مقاله جديد در سمت راست صفحه اصلى تحقيق و پژوهش وارد صفحه ارسال مقاله جديد مى شويد. ارسال مقاله جديد شامل سه فرم است که بايد تکميل گردد.
۱.فرم ايجاد مقاله (اطلاعات کلي)
۲.فرم ايجاد پاراگراف
۳. فرم ايجاد مقاله (مشخصات منابع)
نحوه تکميل فرم اطلاعات کلى
براى تکميل فرم ايجاد مقاله (اطلاعات کلي)به موارد زير توجه فرماييد:
- تکميل کردن بخشهاى ستاره دار الزامى است.
- براى تغيير وضعيت بين تايپ فارسى و انگليسى از کليد F9 استفاده کنيد.
- با قراردادن مکان‌نما در کادرهاى مقابل هر عنوان مى توانيد اطلاعات مورد نظر را وارد کنيد.
- عنوان مقاله
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوانى را که براى مقاله خود در نظر داريد وارد کنيد. در انتخاب عنوان مقاله دقّت نمائيد ، اين بخش در جستجوى ديگر کاربران مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
- خلاصه مقاله
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، خلاصه مقاله را در چند جمله وارد کنيد.
- توضيحات
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، توضيحات مربوط به مقاله را وارد کنيد.
- ارسال و مرحله بعد
با انتخاب گزينه ارسال و مرحله بعد فرم اطلاعات کلى ارسال مى گردد و شما به صفحه فرم ايجاد پاراگراف وارد مى شويد.
بالای صفحه
نحوه تکميل فرم متن مقاله
براى تکميل فرم متن مقاله به موارد زير توجه فرماييد:
- براى تغيير وضعيت بين تايپ فارسى و انگليسى از کليد F9 استفاده کنيد.
- گزينه هاى انتخابى را با استفاده از مکان نما انتخاب کنيد.
- با قراردادن مکان‌نما در کادرهاى مقابل هر عنوان مى توانيد اطلاعات مورد نظر را وارد کنيد.
- مشاهده صفحه ساخته شده تا الان
براى مشاهده کردن صفحه اى که در حال ساخت آن هستيد مى توانيد از لينک " مشاهده صفحه ساخته شده تا الان " استفاده کنيد.
- عنوان (تيتر)
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوان يا تيتر پاراگراف را وارد کنيد. کنار عنوان مقاله شما مى‌توانيد چهار حالت مختلف عکس داشته باشيد که با انتخاب هر يک آن عکس کنار عنوان نمايش داده مى‌شود.
- پاراگرافها
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، پاراگرافهاى مربوط به اين مقاله را وارد کنيد.
- فاصله از سمت راست
با استفاده از مکان نما براى نمايش پاراگراف ها مى توانيد يکى از سه حالت را انتخاب کنيد: در حالت اول فاصله از سمت راست صفحه ۵px خواهد بود ، در حالت دوم فاصله ۱۰px خواهد بود ودر حالت سوم فاصله ۲۰px خواهد بود.
- رنگ نوشته
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت کم رنگ ، معمولى ، پررنگ را انتخاب کنيد. در صورت انتخاب هريک از حالات رنگ متن پاراگراف شما به رنگ نمونه خواهد شد.
- فاصله از بالا
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت را انتخاب کنيد. اين فاصله بين دو پاراگراف است که در حالت اول ، ۱۰px در حالت دوم ۲۰px و در حالت سوم ۳۰px فاصله خواهيد داشت.
- نحوه نمايش پاراگراف
با استفاده از مکان نما يکى از دو حالت را انتخاب کنيد. در حالت اول سطر اول پاراگراف شما داخل تر خواهد بود و در حالت دوم تمامى سطرهاى پاراگراف هم سطح خواهند بود.
- عکس
اگر مى‌خواهيد در صفحه عکس هم قرار دهيد بايد گزينه‌هاى زير را نيز تکميل کنيد.
انتخاب عکس: در اين قسمت با انتخاب گزينه Browse مى‌توانيد عکس مورد نظر جهت مقاله را از کامپيوترخود ( هارد ، فلاپى ديسک يا CD ) انتخاب نموده و در اين قسمت قرار دهيد و يا مى‌توانيد در کادر متنى اين قسمت مسير قرار گرفتن عکس مورد نظر و نام آن را وارد کنيد. قالب عکس انتخابى شما بايد به يکى از فرمتهاى "bmp" يا "gif" يا "jpg" يا "jpeg" و يا "png" باشد.
توضيح زير عکس: با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، توضيحات مربوط به عکس را وارد کنيد.
- نحوه قرار گرفتن عکس در صفحه
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالات راست ، وسط و يا چپ را انتخاب کنيد. براى عکس و پاراگراف سه حالت در نظر گرفته شده ، حالت اول عکس سمت راست ، پاراگراف سمت چپ ، حالت دوم پاراگراف نداريم و تصوير وسط صفحه است ، حالت سوم پاراگراف سمت راست و تصوير سمت چپ خواهد بود.
پس از تکميل فرم ۳ امکان خواهيد داشت : با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت را انتخاب کنيد.
- ارسال اين پاراگراف و ايجاد پاراگراف بعدى در همين صفحه: اگر مى خواهيد پاراگراف‌هاى بعدى و متن‌هاى بعدى را در همين صفحه وارد کنيد اين حالت را انتخاب کنيد.
- ارسال اين پاراگراف و ايجاد يک صفحه جديد: اگر مى خواهيد پاراگراف ها و متن هاى بعدى را در صفحه بعدى (صفحه جديد) وارد کنيد اين حالت را انتخاب کنيد.
- ارسال اين پاراگراف و پايان کار: در صورت وارد کردن تمامى متن ها و اتمام کار اين حالت را انتخاب کنيد.
- ارسال
پس از انتخاب يکى از سه حالت فوق دکمه ارسال را بزنيد. در صورت انتخاب دو حالت اول و دوم بايد مجددا همين فرم را تکميل کنيد.ولى در صورت انتخاب حالت سوم شما به صفحه تکميل فرم ايجاد مقاله (مشخصات منابع) وارد مى شويد.
بالای صفحه
نحوه تکميل فرم مشخصات منابع
براى تکميل فرم ايجاد مقاله (مشخصات منابع)به موارد زير توجه فرماييد:
- تکميل کردن بخشهاى ستاره دار الزامى است.
- براى تغيير وضعيت بين تايپ فارسى و انگليسى از کليد F9 استفاده کنيد.
- با قراردادن مکان‌نما در کادرهاى مقابل هر عنوان مى توانيد اطلاعات مورد نظر را وارد کنيد.
- عنوان منبع
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوان منبعى را که مقاله از آن اقتباس شده وارد کنيد.
- نويسندگان
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، نام نويسندگان منابع را وارد کنيد.
- ناشر
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، نام ناشر منابع را وارد کنيد.
- سال نشر
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، سال نشر منابع را وارد کنيد.
- ارسال و وارد کردن بعدى
با انتخاب اين گزينه اطلاعات شما وارد سيستم مى شود و مجددا فرم مشخصات منابع در اختيار شما قرار مى گيرد. شما مى توانيد به تعداد منابع اين کار را تکرار کنيد.
- ارسال و پايان اين مرحله
با انتخاب اين گزينه اطلاعات شما وارد سيستم شده و پس از تاييد مقاله شما توسط سيستم مقاله به مقالات زير شاخه انتخابى اضافه مى گردد.
- گذر از اين مرحله بدون تکميل فرم
با انتخاب اين گزينه بدون تکميل کردن فرم مشخصات منابع اطلاعات شما وارد سيستم شده و پس از تاييد مقاله شما توسط سيستم اين مقاله به مقالات زير شاخه انتخابى اضافه مى گردد.
بالای صفحه
۲  -  ۱