راهنما
" پيغام "
فرستادن پيغام
ليست دوستان
شاخه‌هاى پيغام
پيغام‌هاى ثبت شده
پيغام‌هاى دريافتي
پيغام‌هاى ارسال شده
پيغام‌هاى عمومى
آرشيو پيغامهاى من
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۳  -  ۲  -  ۱
پيغام‌هاى ارسال شده
با انتخاب اين گزينه به صفحه پيغام‌هاى ارسال شده وارد مى‌شويد.
در اين صفحه جدولى از پيغام‌هاى ارسالى خود را مشاهده خواهيد کرد. اين جدول شامل موارد زير مى‌باشد:
- سطح زباله
با انتخاب پيغام مورد نظر و نمايه سطل زباله مى‌توانيد پيغام مورد نظر خود را حذف نمائيد.
- گيرنده
با انتخاب نام گيرنده به صفحه فرستادن پيغام وارد خواهيد شد. (به توضيحات فرستادن پيغام مراجعه کنيد).
- عنوان
با انتخاب عنوان به صفحه پيغام وارد مى‌شويد. اين صفحه شامل موارد زير مى‌باشد:
- گيرنده
با انتخاب نام گيرنده به صفحه فرستادن پيغام وارد خواهيد شد. (به توضيحات فرستادن پيغام مراجعه کنيد).
- زمان ارسال
در اين قسمت روز، ماه، سال و ساعت ارسال پيغام را مشاهده خواهيد کرد.
- عنوان
در اين قسمت عنوان پيغام را مشاهده مى‌کنيد.
- متن
در اين قسمت متن پيغام را مشاهده خواهيد کرد.
- انتقال (قابل انتخاب از فهرست مقابل اين عنوان)
شما مى‌توانيد پيغام خود را به يکى از شاخه‌هاى پيغام يا شاخه پيغام‌هاى دريافتي(Inbox) منتقل کنيد. در اين‌صورت اين پيغام از ليست شاخه پيغام‌هاى ارسال شده حذف ، و به شاخه مورد نظر منتقل مى‌شود.
- انتقال
پس از انتخاب مقصد ارسال پيغام اين گزينه را انتخاب نمائيد.
- انتقال به آرشيو
با انتخاب اين گزينه پيغام مورد نظر از ليست پيغامهاى اين شاخه حذف و به آرشيو پيغامهاى من منتقل مى شود.
- اضافه کردن به ليست دوستان
با انتخاب اين گزينه شناسه گيرنده پيغام به ليست دوستان شما اضافه خواهد شد.
- حذف
با انتخاب اين گزينه پيغام حذف خواهد شد.
- چاپ
اگر سيستم شما به دستگاه چاپگر متصل باشد ، با انتخاب گزينه چاپ مى‌توانيد پيغام مورد نظر خود را چاپ کنيد.
- زمان ارسال
در صفحه پيغامهاى ارسال شده زمان ارسال پيغام را نيز مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
پيغام‌هاى عمومى
با انتخاب اين گزينه به صفحه پيغام‌هاى عمومى وارد مى‌شويد. در اين قسمت پيغام‌هائى که سيستم به کليه کاربران عضو ارسال مى‌کند قابل مشاهده است. پيغام‌هاى عمومى را نمى‌توان حذف ، ثبت و يا ارسال کرد.
در اين صفحه فهرستى از پيغام‌هاى عمومى به همراه زمان ارسال آنها را مشاهده مى‌کنيد. با انتخاب عنوان به صفحه پيغام وارد مى‌شويد. پيغام عمومى شامل موارد زير است:
- عنوان
در اين قسمت عنوان پيغام را مشاهده مى‌کنيد.
- تاريخ و زمان فرستادن
در اين قسمت تاريخ و زمان فرستادن پيغام را مشاهده مى‌کنيد.
- متن
در اين قسمت متن پيغام را مشاهده خواهيد کرد.
- چاپ
اگر سيستم شما به دستگاه چاپگر متصل باشد ، با انتخاب گزينه چاپ مى‌توانيد پيغام مورد نظر خود را چاپ کنيد.
بالای صفحه
آرشيو پيغامهاى من
به هنگام مشاهده هر گروه از پيغامها امکان انتقال به آرشيو فراهم شده است. در صورت انتخاب گزينه انتقال به آرشيو در صفحه مشاهده پيغام ، پيغامها به آرشيو منتقل مى شوند.
با انتخاب گزينه آرشيو پيغامهاى من در صفحه اصلى پيغام وارد صفحه پيغامهاى آرشيو شده من مى‌شويد.
پيغامهاى آرشيو شده من
در اين صفحه شما مى‌توانيد زمان مشخصى را براى نمايش پيغامهاى آرشيو شده مشخص کنيد به اين منظور از کادرهاى "از" و "تا" روز و ماه و سال را انتخاب کنيد. با انتخاب اين موارد و انتخاب گزينه دريافت ، پيغامهاى آرشيو شده از تاريخ مورد نظر شما نمايش داده مى شود.
- نحوه نمايش پيغامهاى آرشيو شده:
- عنوان پيغام
ابتدا عنوان پيغام را مشاهده مى‌کنيد.
- گيرنده <- فرستنده
مقابل عنوان پيغام ، تحت ساختار فوق نام فرستنده و گيرنده را مشاهده مى کنيد.
- متن پيغام
بعد از نام فرستنده و گيرنده متن پيغام را مشاهده مى کنيد.
- تاريخ ارسال پيغام
بعد از متن پيغام تاريخ ارسال پيغام را مشاهده مى کنيد.
- تاريخ آرشيو
بعد از تاريخ ارسال پيغام تاريخ آرشيو پيغام را مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
۳  -  ۲  -  ۱