راهنما
" پيغام "
فرستادن پيغام
ليست دوستان
شاخه‌هاى پيغام
پيغام‌هاى ثبت شده
پيغام‌هاى دريافتي
پيغام‌هاى ارسال شده
پيغام‌هاى عمومى
آرشيو پيغامهاى من
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۳  -  ۲  -  ۱
پيغام‌هاى ثبت شده
با انتخاب گزينه پيغام‌هاى ثبت شده فهرستى از پيغام‌هاى ثبت شده خود را مشاهده خواهيد کرد.
- سطل زباله
با انتخاب پيغام مورد نظر و نمايه سطل زباله مى‌توانيد پيغام مورد نظر خود را حذف نمائيد.
- گيرنده
با انتخاب نام گيرنده به‌صفحه فرستادن پيغام وارد مى‌شويد. (به توضيحات فرستادن پيغام مراجعه کنيد)
- عنوان
با انتخاب عنوان به صفحه پيغام ثبت شده خود وارد مى‌شويد. اين صفحه شامل موارد زير است:
- گيرنده
نام گيرنده را كه شما قبلاً انتخاب کرده بوديد در فرم موجود است اما مى‌توانيد آن‌را تغيير دهيد و به فرد ديگرى ارسال نموده و يا با نام جديد ثبت نماييد.
- تاريخ و زمان ثبت اوليه شامل روز، ماه، سال و ساعت
در اين قسمت تاريخ و زمانى که پيغام خود را ثبت کرده‌ايد مشاهده مى‌کنيد.
- تاريخ و زمان آخرين اصلاح
در صورتى‌که پيغام ثبت شده خود را اصلاح کرده باشيد روز ، ماه ، سال و ساعت آخرين اصلاح را مشاهده مى‌کنيد.
- عنوان
در اين قسمت عنوان پيغام خود را که قبلاً انتخاب کرده بوديد مشاهده مى‌کنيد. اما مى‌توانيد آن‌را تغيير دهيد و با عنوان جديد ارسال و يا مجدداً ثبت نماييد.
- متن
در اين قسمت متن پيغامى که قبلاً وارد کرده بوديد مشاهده مى‌کنيد. اما مى‌توانيد آن‌را تغيير دهيد.
- ارسال
با انتخاب گزينه ارسال پيغام شما به فرد مورد نظر ارسال خواهد شد.
- ثبت
با انتخاب گزينه ثبت پيغام شما ثبت خواهد شد.
- بازگشت
با انتخاب گزينه بازگشت به صفحه فهرست پيغام‌هاى ثبت شده باز مى‌گرديد.
- زمان ثبت/ارسال
در صفحه پيغامهاى ثبت شده زمان ثبت/ ارسال پيغام را نيز مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
پيغام‌هاى دريافتى (Inbox)
در اين صفحه کليه پيغام‌هاى دريافتى از سيستم و ساير کاربران را مشاهده خواهيد کرد.
- سطل زباله
با انتخاب پيغام مورد نظر و نمايه سطل زباله مى‌توانيد پيغام مورد نظر خود را حذف نمائيد.
- پاکت نامه
نمايه "پاکت نامه" در فهرست پيغام‌هاى ارسالى به منزله پيغام جديد است.
- فرستنده
با انتخاب نام فرستنده به صفحه فرستادن پيغام وارد مى‌شويد (به توضيحات فرستادن پيغام مراجعه کنيد)
- عنوان
با انتخاب عنوان پيغام به صفحه پيغام دريافتى خود وارد مى‌شويد. اين صفحه شامل موارد زير مى‌باشد:
- فرستنده
با انتخاب اين گزينه به صفحه فرستادن پيغام وارد مى‌شويد (به توضيحات فرستادن پيغام مراجعه کنيد)
- زمان ارسال
در اين قسمت روز، ماه، سال و ساعت ارسال پيغام را مشاهده خواهيد کرد.
- عنوان
در اين قسمت عنوان پيغام را مشاهده مى‌کنيد.
- متن پيغام
در اين قسمت متن پيغام را مشاهده مى‌کنيد.
- انتقال (قابل انتخاب از فهرست مقابل اين عنوان)
شما مى‌توانيد پيغام خود را به يکى از شاخه‌هاى پيغام يا شاخه پيغام‌هاى ارسال شده منتقل کنيد. در اين‌صورت اين پيغام از ليست شاخه پيغام‌هاى دريافتى حذف ، و به شاخه مورد نظر منتقل مى‌شود.
- انتقال
پس از انتخاب مقصد انتقال اين گزينه را انتخاب نمائيد.
- انتقال به آرشيو
با انتخاب اين گزينه پيغام مورد نظر از ليست پيغامهاى اين شاخه حذف و به آرشيو پيغامهاى من منتقل مى شود.
- اضافه کردن به ليست دوستان
با انتخاب اين گزينه شناسه فرستنده پيغام به ليست دوستان شما اضافه خواهد شد.
- حذف
با انتخاب اين گزينه پيغام حذف خواهد شد.
- چاپ
اگر سيستم شما به دستگاه چاپگر متصل باشد ، با انتخاب گزينه چاپ مى‌توانيد پيغام مورد نظر خود را چاپ کنيد.
- زمان ارسال
در صفحه پيغامهاى دريافتى زمان ارسال پيغام را نيز مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
۳  -  ۲  -  ۱