راهنما
" پيغام "
فرستادن پيغام
ليست دوستان
شاخه‌هاى پيغام
پيغام‌هاى ثبت شده
پيغام‌هاى دريافتي
پيغام‌هاى ارسال شده
پيغام‌هاى عمومى
آرشيو پيغامهاى من
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۳  -  ۲  -  ۱
بخش پيغام در سيستم مانند پست الکترونيک عمل مى‌کند ، با اين تفاوت که فقط براى کسانى‌که عضو سيستم هستند مى‌توانيد پيغام ارسال کنيد. پيغام تأييد يا رد عمليات در ساير بخش‌هاى سيستم نيز از طريق بخش پيغام به‌شما اعلام مى‌گردد.
فرستادن پيغام
ليست دوستان
شاخه‌هاى پيغام
پيغام‌هاى ثبت شده
پيغام‌هاى دريافتي
پيغام‌هاى ارسال شده
پيغام‌هاى عمومى
آرشيو پيغامهاى من
فرستادن پيغام
به منظور فرستادن پيغام براى افرادى که عضو سايت هستند ، گزينه "فرستادن پيغام" را در صفحه اصلى پيغام انتخاب کنيد.
در صفحه فرستادن پيغام با قراردادن مکان نما در کادر مربوط به هر عنوان موارد زير را تکميل نماييد:
- گيرنده
با قرار دادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، نام گيرنده پيغام خود را وارد کنيد.
- عنوان
با قرار دادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، عنوان پيغام خود را وارد کنيد.
- متن
با قرار دادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، متن خود را وارد کنيد.
- ارسال
با انتخاب گزينه ارسال پيغام شما براى شخص گيرنده ارسال مى‌گردد.
اگر شناسه کاربرى مورد نظر شما اشتباه وارد شده باشد و يا در سيستم موجود نباشد اين پيغام را دريافت خواهيدکرد:   اين شناسه کاربرى وجود ندارد.
اگر شناسه کاربرى موردنظر شما صحيح باشد اين پيغام را دريافت خواهيد کرد: پيغام مورد نظر ارسال شد .
- ثبت
پس از تکميل فرم فرستادن پيغام مى‌توانيد پيغام خود را ثبت نمائيد.
بالای صفحه
ليست دوستان
با انتخاب گزينه ليست دوستان از صفحه اصلى پيغام وارد اين صفحه خواهيد شد. با قرار دادن مکان نما در کادر متنى مقابل عنوان اضافه کردن، شناسه کاربرى شخص مورد نظر را وارد نمود ه و گزينه اضافه کردن را انتخاب نمائيد. بدين ترتيب در اين بخش مى‌توانيد فهرستى از اسامى دوستان خود را داشته باشيد.
در فهرست اسامى دوستان خود با انتخاب شناسه کاربرى شخص موردنظر مى‌توانيد وارد صفحه فرستادن پيغام شده و پيغام خود را ارسال و يا ثبت نمائيد.
اگر مايل به نگهدارى شناسه‌اى در فهرست خود نيستيد مى‌توانيد نمايه سطل زباله را انتخاب نموده و آن‌را حذف نمائيد.
شاخه‌هاى پيغام
در اين بخش شما مى‌توانيد براى گروه‌هاى مختلف از پيغام‌هاى دريافتى ايجاد شاخه نمائيد.
به‌عنوان مثال براى گروه دوستان، شاخه دوستان و يا براى گروه پيغام‌هاى فاميلى شاخه فاميلى داشته باشيد.
با انتخاب گزينه شاخه‌هاى پيغام وارد صفحه شاخه‌هاى پيغام خواهيد شد.
با قرار دادن مکان‌نما در کادرمتنى مقابل عنوان ايجاد شاخه ، نام شاخه مورد نظر خود را وارد کرده و گزينه ايجاد شاخه را انتخاب نمائيد. بدين ترتيب در پايين کادر ايجاد شاخه فهرستى از شاخه‌هاى ايجاد شده خواهيد داشت.
با انتخاب شاخه مورد نظر از اين صفحه شما مى‌توانيد فهرستى از پيغام‌هاى موجود در اين شاخه را مشاهده نمائيد.
بالای صفحه
۳  -  ۲  -  ۱