راهنما
" كاربران "
عضويت در سيستم
نحوه تکميل فرم عضويت
نحوه ورود به سيستم
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام
مشخصات شخصي
اصلاح مشخصات شخصي
تغيير رمز ورود به سيستم
فهرست کاربرانى که به آفتاب معرفى ‌کرده‌ايد
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۳  -  ۲  -  ۱
نحوه ورود به سيستم
بعد از اينکه به عضويت سايت درآمديد مى توانيد وارد سيستم شويد. براى ورود به سيستم گزينه ورود به آفتاب را در بالاى صفحه روبروى لوگوى آفتاب انتخاب کنيد و يا در صفحه اطلاع به کاربر گزينه ورود به سيستم را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه صفحه ورود به سيستم در اختيار شما قرار مى گيرد. شناسه کاربرى و رمز عبورى را که هنگام عضويت انتخاب کرده ايد ، در کادرهاى مربوطه وارد کنيد و گزينه ورود را انتخاب کنيد.
رمز عبورم را فراموش کرده ام
اين گزينه در صفحه ورود به سيستم براى کاربرانى در نظر گرفته شده است که رمز ورود خود را فراموش کرده اند. با انتخاب اين گزينه وارد صفحه اى مى شويد که سيستم از شما شناسه کاربرى و پست الکترونيکى تان را مى پرسد. شما بايد شناسه کاربرى يا پست الکترونيک خود را وارد کنيد. براى دريافت رمز جديد پاسخ به يکى از موارد فوق کافيست. با وارد کردن موارد فوق و انتخاب گزينه ارسال وارد صفحه اى مى شويد که پاسخ سوالى را که هنگام تکميل کردن فرم عضويت پاسخ گفته ايد از شما مى پرسد. جواب سوال را وارد کنيد و گزينه ارسال را انتخاب کنيد. با ارسال جواب اين سوال سيستم رمز ورود جديد شما را نمايش مى دهد. بعد از يکبار ورود به سيستم با رمز جديد مى توانيد در قسمت تغيير رمز ورود در صفحه مشخصات خود آنرا تغيير دهيد و رمزى را که مايل هستيد ، انتخاب کنيد و آنرا به خاطر بسپاريد.
مشخصات شخصى
براى دسترسى به اين بخش پس از ورود به سيستم روى نام و نام خانوادگى خود در بالاى صفحه كليك نماييد.
پس از تکميل فرم عضويت يا اصلاح آن جدول مشخصات شخصى در اختيار شما قرار مى‌گيرد. که موارد زير را در آن مشاهده مى‌کنيد.
- نام خانوادگى و نام
در ابتداى جدول نام و نام خانوادگى که در فرم عضويت وارد کرده‌ايد مشاهده مى‌کنيد.
- شناسه کاربر
مقابل اين عنوان شناسه کاربرى که انتخاب کرده‌ايد مشاهده مى‌کنيد.
- نام پدر
مقابل اين عنوان نام پدر که در فرم عضويت وارد کرده‌ايد مشاهده مى‌کنيد.
- جنسيت
مقابل اين عنوان نوع جنسيت را که در فرم عضويت مشخص کرده‌ايد مشاهده مى‌کنيد.
- تاريخ تولد
مقابل اين عنوان تاريخ تولد كه در فرم عضويت وارد کرده‌ايد مشاهده مى‌کنيد.
- محل تولد
مقابل اين عنوان محل تولد که در فرم عضويت وارد کرده‌ايد را مشاهده مى‌کنيد.
- شماره شناسنامه
مقابل اين عنوان شماره شناسنامه را مشاهده مى‌کنيد.
- کد ملي
مقابل اين عنوان کد ملى را مشاهده مى‌کنيد.
- وضعيت تأهل
مقابل اين عنوان وضعيت تأهل که در فرم عضويت وارد کرده‌ايد را مشاهده مى‌کنيد.
- وضعيت سربازى
مقابل اين عنوان وضعيت سربازى که در فرم عضويت وارد کرده‌ايد را مشاهده مى‌کنيد.
- وضعيت تحصيل
مقابل اين عنوان وضعيت تحصيل که در فرم عضويت وارد کرده‌ايد را مشاهده مى‌کنيد.
- دين و مذهب
مقابل اين عنوان دين و مذهب را مشاهده مى‌کنيد.
- شغل
مقابل اين عنوان شغلى که در فرم عضويت وارد کرده‌ايد را مشاهده مى‌کنيد.
- نشانى محل سکونت
مقابل اين عنوان نشانى محل سکونت را مشاهده مى‌کنيد.
- تلفن
مقابل اين عنوان تلفن را مشاهده مى‌کنيد.
- فکس
مقابل اين عنوان فکس را مشاهده مى‌کنيد.
- کد پستي
مقابل اين عنوان کدپستى را مشاهده مى‌کنيد.
- پست الکترونيک
مقابل اين عنوان پست الکترونيک که در فرم عضويت وارد کرده‌ايد را مشاهده مى‌کنيد.
- وب سايت
مقابل اين عنوان آدرس وب سايت را مشاهده مى‌کنيد.
- معرف
مقابل اين عنوان نام معرفى که در فرم عضويت تکميل کرده ايد را مشاهده مى‌کنيد.
- آخرين بار ورود
مقابل اين عنوان زمان آخرين ورود به صفحه مشخصات فردى را مشاهده مى‌کنيد.
- آدرس IP آخرين بار ورود
در اين قسمت شماره IP که آخرين بار به صفحه مشخصات فردى وارد شده را مشاهده مى‌کنيد.
- آخرين بار تغيير رمز
در اين قسمت آخرين بار که رمز ورود تغيير داده شده را مشاهده مى‌کنيد.
بالای صفحه
۳  -  ۲  -  ۱