راهنما
" لينک‌ها "
جستجوى لينک ها
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
در بخش لينک ها مى توانيد از لينک هاى مفيدى که در زمينه هاى مختلف جمع آورى شده است استفاده کنيد.
جستجوى لينک ها
جستجوى لينک ها
لينک ها به دو صورت نمايش داده مى شوند:
۱- از طريق انتخاب شاخه و زيرشاخه
در اين حالت پس از انتخاب شاخه و زير شاخه هاى موجود لينک هاى موجود در آن بخش در اختيار شما قرار مى گيرد.
۲- از طريق جستجو در شاخه هاى موجود
در اين حالت دو راه وجود دارد:
۱- جستجو در صفحه اصلى لينک ها
۲- جستجو در شاخه ها و زيرشاخه هاى موجود
در حالت اول پس از ورود به صفحه اصلى لينک ها ، با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل عنوان "جستجو در لينکها" عبارت مورد جستجو را وارد کنيد. و سپس نمايه جستجو را وارد کنيد. سيستم بر اساس اطلاعات موجود به جستجو مى پردازد و نتايج را در صفحه نتايج جستجو در تمام شاخه ها اعلام مى کند.
در حالت دوم پس از انتخاب شاخه مورد نظر در صفحه اصلى لينک ها عبارت مورد جستجو را با قراردادن مکان نما در کادر متنى سمت راست بالاى صفحه وارد کنيد و از بين دو گزينه "در تمام شاخه ها" و يا "فقط در اين شاخه" حالت مورد نظر را انتخاب کنيد و سپس نمايه جستجو را انتخاب کنيد. سيستم بر اساس اطلاعات موجود به جستجو مى پردازد و نتايج را در صفحه نتايج جستجو اعلام مى کند.
  نحوه نمايش نتايج جستجو
- عنوان فارسى
سمت راست عنوان فارسى لينک را مشاهده مى کنيد. با انتخاب عنوان فارسى وارد صفحه توضيحات مربوط به لينک مى شويد. اين توضيحات شامل نشانى اينترنتى ، عنوان انگليسى ، عنوان فارسى و توضيحات مى باشد.
- نشانى اينترنتى
سمت چپ نشانى اينترنتى مربوط به لينک را مشاهده مى کنيد. به منظور دسترسى به لينک مورد نظر نشانى اينترنتى را انتخاب کنيد.
بالای صفحه