راهنما
" بانک "
ايجاد حساب
حساب عادى
حساب ويژه
ورود به بانک
رمز حسابم را فراموش کرده‌ام
واريز به حساب
نحوه تکميل فرم واريز به حساب
ليست تراکنش‌ها
مشخصات ليست تراکنش
مشخصات تراکنش
تغيير رمز حساب
نحوه تکميل فرم تغيير رمز حساب
خروج از بانک
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۲  -  ۱
واريز به حساب
پس از ورود به بانک با انتخاب گزينه واريز به حساب عادى در صفحه اصلى بانک و يا واريز به حساب ويژه در صفحه حساب ويژه مى توانيد موجودى حساب خود را افزايش دهيد.
براى تكميل فرم واريز به حساب به موارد زير توجه فرماييد:
- تکميل کردن بخشهاى ستاره دار الزامى است.
- براى تغيير وضعيت بين تايپ فارسى و انگليسى از كليد F12 استفاده کنيد.
- با قراردادن مكان‌نما در كادرهاى مقابل هر عنوان می‌توانید اطلاعات مورد نظر را وارد کنید.
- درمقابل برخى از گزينه‌ها فهرستى وجود دارد كه می‌توانید اطلاعات لازم را از داخل آن انتخاب نماييد.
نحوه تکميل فرم واريز به حساب
واريز به حساب به دو صورت امکان پذير است. در حالت اول بايد به بانک مراجعه نماييد و پس از واريز به حساب بانکى که سيستم به شما معرفى کرده است مشخصات فيش بانکى را در اين قسمت وارد کنيد. در حالت دوم مى توانيد از طريق سيستم شتاب به صورت الکترونيکى به حساب واريز نماييد.
۱- ازطريق مراجعه به بانک
- نوع حساب در آفتاب
با استفاده از مکان نما دايره کنار عنوان حساب عادى و يا حساب ويژه را بر اساس تمايل خود انتخاب کنيد.
حساب عادى فقط براى خريد در آفتاب است و حساب ويژه فقط براى انتقال وجه به حساب ديگران است.
- نام بانک
با استفاده از مکان از فهرست مقابل اين عنوان نام بانک را انتخاب کنيد.
- کد شعبه
با قرار دادن‌ مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، کد شعبه را وارد کنيد.
- شماره فيش
با قرار دادن‌ مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، شماره فيش را وارد کنيد.
- مبلغ (ريال)
با قرار دادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، مبلغ را بر حسب ريال وارد کنيد.
- تاريخ واريز به حساب
با استفاده از مکان‌نما تاريخ واريز به حساب را بر اساس ماه و روز از فهرست مقابل تاريخ واريز به حساب انتخاب کنيد.
- ارسال
با انتخاب گزينه ارسال اطلاعات فرم وارد سيستم مى‌شود و پس از تأييد فرم توسط سيستم، شما در سيستم حساب بانکى خواهيد داشت.
۲- سيستم شتاب ( به صورت الکترونيکى )
در اين مرحله شما مى‌توانيد از حسابى که نزد يکى از بانکهاى عضو شتاب داريد ، مبلغى را برداشت کنيد و مستقيماً به حساب خود در آفتاب واريز نماييد تا امکان استفاده از سرويس‌هاى ارائه‌شده در آفتاب را فراهم آورد.
مراحل بعدى توسط بانک هاى عضو پيگيرى خواهد شد و مشخصات حساب و رمزعبور توسط آن بانک کنترل مى‌گردد. اين بدان معناست که اطلاعات حساس حساب شما به هيچ‌وجه در اختيار سايت آفتاب قرار نخواهد گرفت.
پس‌از اتمام عمليات شما به سايت آفتاب باز خواهيد گشت و نتيجه تراکنش را مشاهده خواهيد نمود.
- نوع حساب در آفتاب
با استفاده از مکان نما دايره کنار عنوان حساب عادى و يا حساب ويژه را بر اساس تمايل خود انتخاب کنيد.
حساب عادى فقط براى خريد در آفتاب است و حساب ويژه فقط براى انتقال وجه به حساب ديگران است.
- برداشت از بانک
از فهرست مقابل اين عنوان که شامل بانکهاى عضو شتاب هستند نام بانکى را که نزد آن بانک حساب داريد انتخاب کنيد.
- مبلغ (ريال)
با قرار دادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، مبلغ را بر حسب ريال وارد کنيد. لطفاً مبلغ را با دقت وارد نماييد ، چراکه امکان بازگشت وجه وجود نخواهد داشت.
- ادامه عمليات بانکى
با انتخاب اين گزينه عمليات بانکى انجام مى شود و پس از اتمام آن مجددا به سايت آفتاب باز خواهيد گشت.
۳. ازطريق Visa/Master Card ( به صورت الکترونيکى )
در اين مرحله شما مى‌توانيد با استفاده از کارتهاى اعتبارى Visa/Master خود مبلغى را برداشت کنيد و مستقيماً به حساب خود در آفتاب واريز نماييد تا امکان استفاده از سرويس‌هاى ارائه‌شده در آفتاب را فراهم آورد.
مراحل بعدى توسط بانک مربوطه پيگيرى خواهد شد و مشخصات حساب و رمزعبور توسط آن بانک کنترل مى‌گردد. اين بدان معناست که اطلاعات حساس حساب شما به هيچ‌وجه در اختيار سايت آفتاب قرار نخواهد گرفت.
پس‌از اتمام عمليات شما به سايت آفتاب باز خواهيد گشت و نتيجه تراکنش را مشاهده خواهيد نمود.
- نوع حساب در آفتاب
با استفاده از مکان نما دايره کنار عنوان حساب عادى و يا حساب ويژه را بر اساس تمايل خود انتخاب کنيد.
حساب عادى فقط براى خريد در آفتاب است و حساب ويژه فقط براى انتقال وجه به حساب ديگران است.
- برداشت از
روبروى اين عنوان نام کارتى که از آن مبلغ برداشت مى کنيد مشاهده مى شود.
- مبلغ ( دلار )
با قرار دادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، مبلغ را بر حسب ريال وارد کنيد.
- ادامه عمليات بانکى
با انتخاب اين گزينه عمليات بانکى انجام مى شود و پس از اتمام آن مجددا به سايت آفتاب باز خواهيد گشت.
بالای صفحه
ليست تراکنش‌ها
با انتخاب گزينه ليست تراکنش‌هاى حساب عادى در صفحه اصلى بانک و يا ليست تراکنشهاى حساب ويژه در صفحه حساب ويژه خود وارد تراکنش‌هاى خود در سيستم مى شويد. تراکنش‌ها در حقيقت عمليات بانکى است که شما با بخش‌هاى مختلف سايت انجام داده‌ايد. اين بخش‌ها مانند فروشگاه الکترونيکى ، گل و هديه ، تبليغات و ... است. ليست تراکنش‌هاى
مشخصات ليست تراکنش
- شماره تراکنش
در ستون اول هر تراکنش شماره آن تراکنش را مشاهده مى‌کنيد.
- تاريخ تراکنش
در ستون مربوط به اين عنوان تاريخ تراکنش را مشاهده مى‌کنيد.
- بابت
در ستون مربوط به اين عنوان مشخص شده است که آن تراکنش بابت چه چيزى است و به کدام بخش مربوط مى‌شود. با انتخاب اين لينک در هر تراکنش وارد صفحه مشخصات تراکنش مى‌شويد.
- بدهکار(ريال)
چنانچه از حساب بانکى شما به يکى از بخش‌ها پولى پرداخت شده باشد در اين ستون تحت عنوان بدهکار بر حسب ريال مشخص شده است.
- بستانکار(ريال)
چنانچه از يکى از بخشها مبلغى به حساب برگشت داده شده باشد در اين ستون تحت عنوان بستانکار بر حسب ريال مشخص شده است.
- مانده حساب
در پايين هر صفحه از ليست تراکنش‌ها مبلغ مانده حساب شما در بانک بر حسب ريال مشخص شده است.
بالای صفحه
مشخصات تراکنش
با انتخاب لينک بابت در هر تراکنش در صفحه ليست تراکنش‌ها وارد صفحه مشخصات تراکنش مى‌شويد.
- تاريخ
در اين سطر تاريخ تراکنش مشخص شده است.
- زمان
در اين سطر ساعت تراکنش مشخص شده است.
- مبلغ
در اين سطر مبلغ تراکنش بر حسب ريال مشخص شده است.
- بابت
در اين سطر مشخص شده است که اين تراکنش بابت چه کارى انجام گرفته است.
چنانچه به توضيحات بيشترى در زمينه مشخصات تراکنش نياز داريد به راهنماى هر بخش مراجعه کنيد.
تغيير رمز حساب
چنانچه مايل به تغيير رمز حساب خود هستيد گزينه مى‌خواهم رمز حسابم را تغيير دهم را در صفحه اصلى بانک انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه وارد صفحه تغيير رمز حساب خواهيد شد.
براى تكميل فرم تغيير رمز حساب به موارد زير توجه فرماييد:
 - تکميل کليه بخشها الزامى است.
 - با قراردادن مكان‌نما در كادرهاى متنى مقابل هر عنوان می‌توانید اطلاعات مورد نظر را وارد کنید.
نحوه تکمیل فرم تغيير رمز حساب
- رمز کنونى
با قراردادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، رمز حساب خود را وارد کنيد.
- رمز جديد
با قراردادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، رمز جديد را وارد کنيد.(حداقل ۵ کاراکتر)
- تکرار رمز جديد
با قرار دادن مکان‌نما در کادر متنى مقابل اين عنوان، رمز جديد را تکرار کنيد.
- اصلاح
با انتخاب گزينه اصلاح فرم تغيير رمز حساب ارسال مى‌گردد و رمز حساب شما به رمز جديد تغيير پيدا خواهد کرد.
خروج از بانک
با انتخاب گزينه "خروج از بانک" در صفحه اصلى بانک از حساب خود خارج مى‌شويد و به صفحه اول آفتاب بازمى‌گرديد.
بالای صفحه
۲  -  ۱