راهنما
" آزمون الکترونيکى "
عضويت و دريافت شماره داوطلبى
عضويت در سايت
دريافت شماره داوطلبى
پروفايل دانش آموز
آزمون ها
آزمون هاى اصلى
آزمون هاى برگزارشده
آزمون هاى آزمايشى
نحوه نمايش آزمون
پروژه ها
ثبت نام در آزمون
ثبت نام بوسيله کارت
ثبت نام بصورت online
ثبت نام بصورت رايگان
برگزارى آزمون
شروع آزمون
نتايج آزمون
نحوه نمايش نتايج مختصر آزمون
کارنامه کلى
مشاهده پاسخ کامل
آزمونهاى من
آزمونهايى که ثبت نام کرده ام
آزمونهايى که شرکت کرده ام
آزمونهايى که بطور رايگان ميتوانم شرکت کنم
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۷  -  ۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
اين بخش حاوى آزمون هايى است که امکان برگزارى آنها بصورت online فراهم آورده شده است و بر اساس يک برنامه ريزى کلى آموزشى توسط کانون فرهنگى آموزش (قلمچي) تهيه و تدوين گرديده است.
براى شرکت در آزمون الکترونيکى بايد عضو سايت باشيد و شماره داوطلبى داشته باشيد.
با انتخاب لينک آزمون وارد صفحه اصلى آزمون الکترونيکى مى شويد. در اين صفحه از شما مى خواهد که اگر شماره داوطلبى نداريد با توجه به اينکه عضو سايت هستيد يا خير شماره داوطلبى دريافت کنيد.
عضويت و دريافت شماره داوطلبى
عضويت در سايت
    هم اکنون عضو سايت شويد!
    عضو هستيد؟ وارد سايت شويد!
دريافت شماره داوطلبى
پروفايل دانش آموز
    نحوه تکميل و ارسال فرم ثبت نام براى اخذ شماره داوطلبى
    نحوه تکميل و ارسال فرم مشخصات مدارس
    تغيير مشخصات دانش آموز
    تغيير مشخصات محل تحصيل
    نحوه نمايش پروفايل دانش آموز
آزمون ها
آزمون هاى اصلى
آزمون هاى برگزارشده
آزمون هاى آزمايشى
نحوه نمايش آزمون
    نحوه نمايش اطلاعات تکميلى آزمون
    نحوه نمايش مشخصات دروس
پروژه ها
ثبت نام در آزمون
ثبت نام بوسيله کارت
    ثبت کارت
    وضعيت کارتها
ثبت نام بصورت online
ثبت نام بصورت رايگان
برگزارى آزمون
شروع آزمون
    اهميت زبان و دين داوطلب
    انتخاب زوج درسها
    زمان آزمون
    نحوه پاسخگويى به سوالات
    اطلاعات جانبى در حين آزمون
نتايج آزمون
نحوه نمايش نتايج مختصر آزمون
کارنامه کلى
مشاهده پاسخ کامل
آزمونهاى من
آزمونهايى که ثبت نام کرده ام
آزمونهايى که شرکت کرده ام
آزمونهايى که بطور رايگان ميتوانم شرکت کنم
عضويت و دريافت شماره داوطلبى
به منظور دريافت شماره داوطلبى بايد در سايت عضو باشيد و به سايت وارد شويد.
عضويت در سايت
هم اکنون عضو سايت شويد!
در صورتيکه عضو سايت نيستيد عبارت هم اکنون عضو سايت شويد را در سمت راست صفحه اصلى آزمون الکترونيکى انتخاب کنيد. با انتخاب اين عبارت وارد صفحه عضويت مى شويد(به راهنماى کاربران مراجعه کنيد). پس از عضو شدن در سيستم و تاييد سيستم با وارد کردن شناسه کاربر و رمز ورود خود وارد سيستم شويد و پس از ورود به آزمون الکترونيکى با انتخاب گزينه هم اکنون شماره داوطلبى خود را دريافت کنيد! در پايين نام و نام خانوادگى خود شماره داوطلبى دريافت کنيد.
عضو هستيد؟ وارد سايت شويد!
در صورتيکه عضو سايت هستيد عبارت عضو هستيد؟ وارد سايت شويد! را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه شناسه کاربر و رمز ورود خود را وارد کنيد. سپس با انتخاب گزينه هم اکنون شماره داوطلبى خود را دريافت کنيد! در پايين نام و نام خانوادگى خود شماره داوطلبى دريافت کنيد.
دريافت شماره داوطلبى
با انتخاب گزينه دريافت شماره داوطلبى در سمت چپ صفحه مقابل نام و نام خانوادگى خود وارد صفحه ثبت نام براى اخذ شماره داوطلبى مى شويد. بدين منظور فرمى در اختيار شما قرار مى گيرد که بايد آنرا تکميل کنيد.
بالای صفحه
۷  -  ۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱