راهنما
" کارت تبريک "
جستجوى کارت
نحوه نمايش نتايج جستجوى کارت
انتخاب کارت
ارسال کارت
نحوه تکميل فرم ساخت کارت
تغييرات در کارت
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۲  -  ۱
نحوه تکميل فرم ساخت کارت
براى تکميل فرم ساخت کارت به موارد زير توجه فرماييد:
- تکميل بخشهاى ستاره دار الزامى است.
- براى تغيير وضعيت بين تايپ فارسى و انگليسى از کليد F9 استفاده نماييد.
- با قرار دادن مکان‌نما در کادرهاى متنى مقابل هر عنوان مى‌توانيد اطلاعات مورد نظر را وارد نماييد.
- گزينه‌هاى انتخابى را با استفاده از مکان‌نما انتخاب نماييد.
- تصوير کارت
تصوير کارت را در قسمت چپ صفحه مشاهده مى کنيد.
- نام فرستنده
مقابل اين عنوان نام فرستده کارت که خود شما هستيد را مشاهده مى کنيد.
- نام گيرنده
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان نام گيرنده کارت را وارد کنيد.
- پست الکترونيکى
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان پست الکترونيکى گيرنده کارت را وارد کنيد. به عنوان مثال: name@sitename.com
- توضيحات عکس
چنانچه مايل باشيد عنوان مربوط به عکس را به همراه کارت ارسال کنيد با استفاده از مکان نما مربع هاى کنار عناوين فارسى و يا انگليسى را انتخاب کنيد. امکان انتخاب هر دو حالت فارسى و انگليسى وجود دارد.
- متن کارت
در صورتى که مايل به ارسال متن با کارت انتخابى هستيد ، متن مورد نظر را با قراردادن مکان نما در کادر مربوطه وارد نماييد.
- نمايش کارت ارسال شده قبل از ارسال
قبل از ارسال کارت مى توانيد کارت ساخته شده را مشاهده کنيد. به اين منظور گزينه "نمايش کارت ساخته شده قبل از ارسال" را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه وارد صفحه نمايش کارت ساخته‌ شده قبل‌ از ارسال مى شويد.
- ارسال کارت
با انتخاب گزينه ارسال کارت سيستم پيغام مى دهد "کارت مورد نظر ارسال شد" و کارت انتخابى شما ارسال مى گردد.
بالای صفحه
تغييرات در کارت
در صفحه نمايش کارت ساخته شده قبل از ارسال نمايى از کارت ساخته شده را مشاهده مى کنيد. نحوه نمايش کارت به اين صورت است:
ابتدا کارت را مشاهده مى کنيد.
در قسمت پايين کارت نام گيرنده را مشاهده مى کنيد.
بعد از نام گيرنده متن کارت را مشاهده مى کنيد.
بعد از متن کارت نام فرستده را مشاهده مى کنيد.
بعد از نام فرستنده تاريخ ارسال را مشاهده مى کنيد.
بعد از تاريخ ارسال عنوان عکس را مشاهده مى کنيد.
مى توانيد در کارت ساخته شده تغييرات اعمال کنيد. در واقع آنرا اصلاح کنيد. به اين منظور در صفحه نمايش کارت ساخته‌ شده قبل‌ از ارسال در قسمت پايين صفحه بعد از نمايش کارت امکان اصلاح کارت وجود دارد.
براى اصلاح فرم ساخت کارت به موارد زير توجه کنيد:
- تکميل بخشهاى ستاره دار الزامى است.
- براى تغيير وضعيت بين تايپ فارسى و انگليسى از کليد F9 استفاده نماييد.
- با قرار دادن مکان‌نما در کادرهاى متنى مقابل هر عنوان مى‌توانيد اطلاعات مورد نظر را وارد نماييد.
- گزينه‌هاى انتخابى را با استفاده از مکان‌نما انتخاب نماييد.
- نام گيرنده
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان نام گيرنده کارت را وارد کنيد.
- پست الکترونيکى
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان پست الکترونيکى گيرنده کارت را وارد کنيد. به عنوان مثال: name@sitename.com
- توضيحات عکس
چنانچه مايل باشيد عنوان مربوط به عکس را به همراه کارت ارسال کنيد با استفاده از مکان نما مربع هاى کنار عناوين فارسى و يا انگليسى را انتخاب کنيد. امکان انتخاب هر دو حالت فارسى و انگليسى وجود دارد.
- متن کارت
در صورتى که مايل به ارسال متن با کارت انتخابى هستيد ، متن مورد نظر را با قراردادن مکان نما در کادر مربوطه وارد نماييد.
- نمايش تغييرات
با انتخاب گزينه نمايش تغييرات ، تغييرات اعمال شده در همين صفحه نمايش داده مى شود.
- ارسال کارت
با انتخاب گزينه ارسال کارت سيستم پيغام مى دهد "کارت مورد نظر ارسال شد" و کارت انتخابى شما ارسال مى گردد.
بالای صفحه
۲  -  ۱