راهنما
" کارت تبريک "
جستجوى کارت
نحوه نمايش نتايج جستجوى کارت
انتخاب کارت
ارسال کارت
نحوه تکميل فرم ساخت کارت
تغييرات در کارت
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۲  -  ۱
در بخش کارت تبريک مى توانيد در شاخه هاى موجود کارت مورد نظرتان را انتخاب و آنرا براى دوستان خود ارسال کنيد.
جستجوى کارت
نحوه نمايش نتايج جستجوى کارت
انتخاب کارت
ارسال کارت
نحوه تکميل فرم ساخت کارت
تغييرات در کارت
  با انتخاب يکى از شاخه هاى اصلى کارت تبريک کارتهاى موجود در آن شاخه در اختيار شما قرار مى گيرد. البته درصفحه اصلى کارت تبريک تعدادى کارت بدون در نظر گرفتن شاخه هاى آنها قرار داده شده است که با هر بار بارگذارى صفحه کارتها عوض مى شوند.  
شاخه هاى اصلى کارت تبريک
 طبيعت و عشاير
 آثار تاريخى
 آثار مذهبى
 فرهنگى و هنرى
جستجوى کارت
به منظور جستجوى کارت زمينه اى را که در آن به دنبال کارت هستيد با قراردادن مکان نما در کادر پايين گزينه جستجوى کارت در صفحه اصلى کارت تبريک وارد کنيد. به عنوان مثال به دنبال کارتى هستيد که تصوير کوه را در آن ببينيد. با وارد کردن کلمه کوه در کادر مربوطه و انتخاب نمايه جستجو ، سيستم در کليه شاخه هاى بخش کارت تبريک به جستجوى کارتهايى مى پردازد که تصويرى از کوه در آنها وجود داشته باشد و درصفحه نتايج جستجو ، نتايج جستجوى کارت را نمايش مى دهد.
نحوه نمايش نتايج جستجوى کارت
چنانچه تعداد کارتها بيشتر از يک صفحه باشد در بالا و پايين صفحه تعداد صفحات مشخص شده است که با انتخاب هر عدد وارد همان صفحه مى‌شويد. در هر صفحه ۱۶ کارت نمايش داده مى شود.
 - تصوير کارت
ابتدا تصوير کارت را مشاهده مى کنيد. با انتخاب تصوير کارت وارد صفحه نمايش تصوير مى شويد که تصوير را در ابعاد بزرگ تر با ذکر نام آن نمايش مى دهد.
 - عنوان کارت
در قسمت پايين هر تصوير عنوان مربوط به آن کارت را مشاهده مى کنيد. با انتخاب عنوان تصوير وارد صفحه نمايش تصوير مى شويد که تصوير را در ابعاد بزرگ تر با ذکر نام آن نمايش مى دهد.
بالای صفحه
انتخاب کارت
پس از يافتن کارت مورد نظر از طريق جستجوى کارت و يا شاخه هاى کارت تبريک با انتخاب تصوير کارت و يا عنوان کارت وارد صفحه نمايش تصوير مى شويد.
در صفحه نمايش تصوير ، کارت تبريک در ابعاد بزرگ با ذکر عنوان آن در پايين کارت نمايش داده مى شود.
در اين صفحه امکان انتخاب تصوير و ساخت کارت به شکل آزمايشى فراهم شده است. به اين منظور گزينه "انتخاب تصوير و ساخت کارت" را در پايين صفحه انتخاب کنيد.
ارسال کارت
براى ساخت کارت بايد در سيستم عضو باشيد. (به راهنماى کاربران مراجعه نماييد.) اگر عضو سيستم هستيد با انتخاب گزينه ورود (بالاى صفحه سمت راست) و وارد کردن شناسه کاربر و رمز ورود خود وارد سيستم شويد. اگر قبلاً به سيستم وارد نشده باشيد با انتخاب گزينه انتخاب تصوير و ساخت کارت سيستم شمارا به صفحه ورود به سيستم راهنمايى مى‌نمايد.
در صورتيکه مايل به ارسال کارت به دوستان خود هستيد ابتدا بايد آن را بسازيد و بعد ارسال کنيد.
در صفحه نمايش تصوير امکان انتخاب تصوير و ساخت کارت به شکل آزمايشى فراهم شده است. به اين منظور گزينه "انتخاب تصوير و ساخت کارت" را در پايين صفحه انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه وارد صفحه ساخت کارت مى شويد.
بالای صفحه
۲  -  ۱