راهنما
" مشاوره "
مشاوران
عضويت مشاور
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله اول)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله دوم)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله سوم)
سوالهاى جديد
مشاهده سوال
پرونده هاى فعال
مشخصات پرونده
درخواست هزينه مشاوره
مختومه اعلام کردن مشاوره
نام و توضيحات پرونده
پرونده هاى پايان يافته
نام و توضيحات پرونده
مشخصات مشاور
اصلاح مشخصات
هزينه هاى مشاوره
شاخه هاى فعاليت
تراکنش هاى مالى
مديريت مشاوره هاى عمومى
مراجعان
مشخصات مشاوران
مشخصات اختصاصى مشاور
تماس با مشاور
ايجاد پرونده
مشاوره هاى عمومى
پرونده هاى من
مشاهده مشخصات پرونده
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
پرونده هاى من
با انتخاب گزينه پرونده هاى من در صفحه اصلى مشاوره به صفحه پرونده هايى که در شاخه هاى مختلف به منظور تماس با مشاور ايجاد کرده ايد وارد مى شويد.
نحوه نمايش پرونده هاى من
- عکس
ابتدا عکس مشاور را مشاهده مى کنيد.
- عنوان
مقابل اين عنوان ، عنوان پرونده خود را مشاهده مى کنيد.
- مشاور
مقابل اين عنوان ، نام مشاور را مشاهده مى کنيد.
- موضوع
مقابل اين عنوان ، موضوعى را که در آن با مشاور به مشاوره پرداخته ايد را مشاهده مى کنيد.
- تعداد سوالها
مقابل اين عنوان تعداد سوالهايى را که در اين پرونده از مشاور پرسيده ايد مشاهده مى کنيد.
- هزينه مشاوره
چنانچه مشاور براى اين پرونده هزينه اى تعيين نکرده باشد مقابل اين عنوان کلمه رايگان را مشاهده مى کنيد. ولى در صورت تعيين هزينه توسط مشاور مقدار هزينه و اينکه هزينه پرداخت شده است يا خير را مشاهده خواهيد کرد.
اگر پرونده شما توسط مشاور مختومه اعلام شده باشد عبارت پرونده توسط مشاور خاتمه يافته را در اين قسمت مشاهده خواهيد کرد.
مشاهده مشخصات پرونده
مشخصات پرونده شامل عکس ، عنوان پرونده ، نام مشاور ، موضوع ، تعداد سوال هاى مطرح شده در اين پرونده و هزينه مشاوره مى باشد.
سوال ها
در صفحه مشخصات پرونده سوالهايى که در اين پرونده با مشاور ردو بدل کرده ايد را مشاهده خواهيد کرد.
- متن سوال
ابتدا متن سوال را مشاهده خواهيد کرد. با انتخاب متن سوال مشخصات سوال در اختيار شما قرار مى گيرد.
- جواب
بعد از متن سوال اگر مشاور به سوال پاسخ گفته باشد جوابى را که مشاور به سوال شما دا ده است را مشاهده مى کنيد.
- وضعيت
بعد از جواب سوال وضعيت مشاهده سوال و جواب و پاسخگويى را مشاهده مى کنيد.
مشاهده مشخصات سوال
براى مشاهده سوال و جواب متن سوال را در صفحه مشخصات پرونده انتخاب کنيد. با انتخاب متن سوال به صفحه مشخصات سوال وارد مى شويد. در اين صفحه سوال و جواب را به طور کامل به همراه تاريخ ارسال آنها مشاهده مى کنيد.
چنانچه موافق نمايش عمومى سوال و جواب در قسمت مشاوره هاى عمومى هستيد کادر مربع شکل کنار عنوان موافق نمايش عمومى سوال و جواب مربوط به آن هستم را انتخاب کنيد و گزينه اعمال را انتخاب کنيد. در اينصورت ساير کاربران مى توانند متن سوال و جواب شما را در صورت تاييد مشاور ملاحظه کنند.
اصلاح سوال
تا زمانيکه مشاور سوال را مشاهده نکرده باشد مى توانيد آنرا اصلاح کنيد. به اين منظور گزينه اصلاح را در صفحه مشخصات سوال انتخاب کنيد. اصلاح سوال عيناً مانند ايجاد سوال است.‌( به راهنماى بخش نحوه تکميل فرم ايجاد سوال مراجعه نماييد)
تا زمانيکه مشاور سوال را مشاهده نکرده باشد مى توانيد آنرا حذف کنيد. به منظور حذف سوال گزينه حذف را در صفحه مشخصات سوال انتخاب کنيد.
بالای صفحه
حذف پرونده
اگر تمايل به حذف پرونده خود در اين شاخه را داريد گزينه حذف پرونده را در صفحه مشخصات پرونده انتخاب کنيد.
فرستادن سوال جديد
در صورت تمايل به فرستادن سوال ديگرى در اين پرونده به مشاور گزينه فرستادن سوال جديد را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه به صفحه ايجاد سوال وارد مى شويد (به توضيحات نحوه تکميل فرم ايجاد سوال مراجعه نماييد).
ايجاد پرونده جديد در اين شاخه و با همين مشاور
اگر مشاور پرونده شما را مختومه اعلام کرده باشد به منظور ايجاد پرونده جديد گزينه ايجاد پرونده جديد در اين شاخه و با همين مشاور را انتخاب کنيد.
با انتخاب اين گزينه به صفحه ايجاد پرونده در سيستم در شاخه مورد نظر به منظور مشاوره با مشاور وارد مى شويد. (به راهنماى بخش ايجاد پرونده مراجعه نماييد).
هزينه مشاوره
چنانچه مشاور براى يکى از پرونده هاى شما هزينه مشاوره تعيين کند با انتخاب گزينه پرونده هاى من سيستم پيغام مى دهد براى ادامه مشاوره بايد هزينه آن را بپردازيد در صورت انصراف از پرداخت هزينه ، قادر به ديدن پاسخ‌هاى مشاور نخواهيد بود. به منظور پرداخت هزينه رمز حساب خود را در کادر مربوط به رمز حساب در همين صفحه وارد کنيد و گزينه پرداخت را انتخاب کنيد.
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱