راهنما
" مشاوره "
مشاوران
عضويت مشاور
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله اول)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله دوم)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله سوم)
سوالهاى جديد
مشاهده سوال
پرونده هاى فعال
مشخصات پرونده
درخواست هزينه مشاوره
مختومه اعلام کردن مشاوره
نام و توضيحات پرونده
پرونده هاى پايان يافته
نام و توضيحات پرونده
مشخصات مشاور
اصلاح مشخصات
هزينه هاى مشاوره
شاخه هاى فعاليت
تراکنش هاى مالى
مديريت مشاوره هاى عمومى
مراجعان
مشخصات مشاوران
مشخصات اختصاصى مشاور
تماس با مشاور
ايجاد پرونده
مشاوره هاى عمومى
پرونده هاى من
مشاهده مشخصات پرونده
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
مراجعان
مشاوره امکانى است براى مشاوران و افرادى که نياز به مشاوره دارند. مراجعان مى توانند در شاخه‌ها و زير شاخه‌هاى موجود که مشاوران در آن ثبت نام کرده اند از خدمات مشاوره بهره مند شوند.
شاخه هاى اصلى بخش مشاوره عبارتست از:
- علوم پزشکى                             - حقوقى
- خانوادگى                                    - هنرى
- ورزشى                                      - کامپيوترى
- اقتصادى
مقابل هريک از اين شاخه ها عددى نوشته شده است که بيانگر تعداد مشاورانى است که در آن بخش ثبت نام کرده اند. با انتخاب هر شاخه وارد آن شاخه شده و زير شاخه هاى آن شاخه به همراه ليست مشاوران آن شاخه در اختيار شما قرار مى گيرد.
مشخصات مشاوران
مشخصات اختصاصى مشاور
تماس با مشاور
ايجاد پرونده
    نحوه تکميل فرم ايجاد سوال
مشاوره هاى عمومى
پرونده هاى من
مشاهده مشخصات پرونده
    سوال ها
    اصلاح سوال
    حذف پرونده
    فرستادن سوال جديد
    ايجاد پرونده جديد در اين شاخه و با همين مشاور
    هزينه مشاوره
مشخصات مشاوران
نحوه نمايش ليست مشاوران
- عکس
ابتدا عکس مشاور را مشاهده مى کنيد.
- نام و نام خانوادگى
روبروى عکس نام و نام خانوادگى مشاور را مشاهده مى کنيد. با انتخاب نام مشاوره وارد صفحه مشخصات مشاور مى شويد.
- تحصيلات
بعد از نام و نام خانوادگى تحصيلات مشاور را مشاهده مى کنيد.
- شاخه‌هاى فعاليت
مقابل اين عنوان شاخه هايى را که مشاور در آنها به فعاليت مى پردازد را مشاهده خواهيد کرد.
مشخصات اختصاصى مشاور
- عکس
ابتدا عکس مشاور را مشاهده مى کنيد.
- نام و نام خانوادگى
روبروى عکس نام و نام خانوادگى مشاور را مشاهده مى کنيد.
- تحصيلات
مقابل اين عنوان تحصيلات مشاور را مشاهده مى کنيد.
- سابقه کارى
مقابل اين عنوان سابقه کارى مشاور را مشاهده مى کنيد.
- شماره نظام
مقابل اين عنوان شماره نظام مشاور را مشاهده مى کنيد.
- تعداد پرونده‌هايى که در اين سيستم رسيدگى شده
مقابل اين عنوان تعداد پرونده هايى که مشاور در اين شاخه رسيدگى کرده است را مشاهده خواهيد کرد.
- شاخه‌هاى فعاليت
مقابل اين عنوان شاخه هايى را که مشاور در آنها به فعاليت مى پردازد را مشاهده خواهيد کرد.
- نشانى و تلفن تماس
مقابل اين عنوان نشانى و تلفن تماس مشاور را مشاهده مى کنيد.
- وب سايت
مقابل اين عنوان آدرس وب سايت مشاور را مشاهده مى کنيد.
- پست الکترونيکى
مقابل اين عنوان آدرس پست الکترونيکى مشاور را مشاهده مى کنيد.
تماس با مشاور
براى تماس با مشاور بايد در سيستم عضو باشيد. (به راهنماى کاربران مراجعه نماييد) اگر عضو سيستم هستيد با انتخاب گزينه ورود (بالاى صفحه سمت راست) و وارد کردن شناسه کاربر و رمز ورود خود وارد سيستم شويد. البته اگر قبلاً هم به سيستم وارد نشده باشيد با انتخاب گزينه تماس با مشاور سيستم شما را به صفحه ورود به سيستم راهنمايى مى‌کند.
با انتخاب گزينه تماس با مشاور به صفحه ايجاد پرونده در شاخه مورد نظر به منظور مشاوره با مشاور وارد مى شويد. البته اگر قبلاً دراين شاخه و با اين مشاور پرونده ايجاد کرده باشيد ليست پرونده ها + ايجاد پرونده در اين شاخه را مشاهده مى کنيد.
ايجاد پرونده
نحوه تکميل فرم ايجاد پرونده
- مشاور
مقابل اين عنوان نام و نام خانوادگى مشاورى را که در شاخه فعاليت آن به ايجاد پرونده پرداخته ايد مشاهده مى کنيد.
- موضوع
مقابل اين عنوان موضوعى را که مشاور براى مشاوره ارائه کرده است مشاهده مى کنيد.
- عنوان
با قرار دادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوان پرونده را وارد کنيد.
- ارسال
با انتخاب گزينه ارسال اطلاعات پرونده شما وارد سيستم مى شود و به صفحه ايجاد سوال وارد مى شويد.
بالای صفحه
نحوه تکميل فرم ايجاد سوال
- مشاور
مقابل اين عنوان نام و نام خانوادگى مشاورى که در شاخه فعاليت آن به ايجاد پرونده پرداخته ايد را مشاهده مى کنيد.
- موضوع
مقابل اين عنوان موضوع انتخابى براى پرونده خود را مشاهده مى کنيد.
- عنوان پرونده
مقابل اين عنوان ، عنوان پرونده خود را مشاهده مى کنيد.
- متن سوال
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان متن سوال را وارد کنيد.
- اعلام موافقت نمايش عمومى سوال و جواب
چنانچه موافق نمايش عمومى سوال و جواب هستيد کادر مربع شکل مربوط به اين عنوان را انتخاب کنيد. نمايش عمومى به اين معناست که ساير مراجعان مى توانند سوال و جواب شما را مشاهده کنند.
- ارسال
با انتخاب گزينه ارسال سوال شما به مشاور ارسال مى شود و در صفحه پرونده‌هاى من مى‌توانيد سوال و جواب‌هاى خود را پيگيرى کنيد.
مشاوره هاى عمومى
در بخش مشاوره هاى عمومى مشاوره هايى به نمايش گذارده مى شوند که اجازه نمايش آنها از طرف کاربر و مشاور براى عموم داده شده باشد (به راهنماى بخش مشخصات مشاوران مراجعه نماييد).
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱