راهنما
" مشاوره "
مشاوران
عضويت مشاور
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله اول)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله دوم)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله سوم)
سوالهاى جديد
مشاهده سوال
پرونده هاى فعال
مشخصات پرونده
درخواست هزينه مشاوره
مختومه اعلام کردن مشاوره
نام و توضيحات پرونده
پرونده هاى پايان يافته
نام و توضيحات پرونده
مشخصات مشاور
اصلاح مشخصات
هزينه هاى مشاوره
شاخه هاى فعاليت
تراکنش هاى مالى
مديريت مشاوره هاى عمومى
مراجعان
مشخصات مشاوران
مشخصات اختصاصى مشاور
تماس با مشاور
ايجاد پرونده
مشاوره هاى عمومى
پرونده هاى من
مشاهده مشخصات پرونده
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
شاخه هاى فعاليت
با انتخاب گزينه شاخه هاى فعاليت در صفحه مشخصات مشاور ليستى از شاخه ها و زير شاخه هايى که در هنگام ايجاد پرونده انتخاب کرده ايد در اختيار شما قرار مى گيرد.
- وضعيت (فعال/ غير فعال)
شما مى توانيد شاخه هاى انتخابى خود را فعال يا غير فعال کنيد. تا وقتى که يک شاخه غيرفعال است پرونده جديد از طرف کاربران در آن شاخه ايجاد نخواهد شد. به منظور فعال يا غير فعال کردن شاخه مورد نظر کادر مربع شکل کنار آن را با استفاده از مکان نما انتخاب کنيد و گزينه اعمال تغييرات را انتخاب کنيد.
اضافه کردن شاخه جديد
به منظور اضافه کردن شاخه به شاخه هاى فعاليت خود گزينه اضافه کردن شاخه جديد را انتخاب کنيد.
- شاخه
از فهرست مقابل اين عنوان شاخه فعاليت خود در سيستم به عنوان مشاور را انتخاب کنيد. اين فهرست شامل شاخه هايى است که سيستم براى مشاوره در نظر گرفته است.
- زير شاخه
از فهرست مقابل اين عنوان زير شاخه فعاليت خود را انتخاب کنيد.
- موضوع فعاليت
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان موضوع فعاليت خود را در شاخه انتخابى وارد کنيد.
- ارسال
پس از تکميل کردن فرم گزينه ارسال را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه شاخه مورد نظر به ليست شاخه هاى فعاليت شما اضافه خواهد شد.
تراکنش هاى مالى
با انتخاب گزينه تراکنش هاى مالى در صفحه ويژه مشاوران وارد تراکنش‌هاى خود در سيستم مى شويد. تراکنش‌ها در حقيقت عمليات بانکى است که بين شما و مراجعه کنندگان انجام شده است. اين عمليات مربوط به پرونده هاى مشاوره اى است که براى آنها هزينه مشاوره تعريف کرده ايد.
- مشخصات ليست تراکنش
چنانچه تراکنش‌هاى شما بيشتر از يک صفحه باشد در بالا و پايين صفحه تعداد صفحات مشخص شده است که با انتخاب هر عدد وارد همان صفحه مى‌شويد.
- تاريخ واريز به حساب
در اين ستون تاريخ واريز به حساب توسط مراجعه کننده مشخص شده است. با انتخاب تاريخ وارد صفحه مشخصات مربوط به همان تراکنش مى شويد.
- عنوان پرونده
در اين ستون عنوان پرونده اى را که مراجعه کننده بابت آن هزينه مشاوره پرداخت کرده است را مشاهده مى کنيد. با انتخاب عنوان پرونده وارد صفحه مشخصات تراکنش مى شويد.
- بدهکار (ريال)
در اين ستون مبلغى را که سيستم از مراجعه کننده دريافت کرده و به شما بدهکار است را مشاهده مى کنيد.
- بستانکار (ريال)
در اين ستون مبلغى را که بابت هر تراکنش از حساب شما کسر و به حساب سيستم اضافه مى شود را مشاهده مى کنيد.
- مانده حساب
در پايين هر صفحه از ليست تراکنش‌ها مبلغ مانده حساب شما بر حسب ريال مشخص شده است.
- مشخصات تراکنش
با انتخاب لينک تاريخ واريز به حساب و يا شماره فاکتور در هر تراکنش در صفحه ليست تراکنش‌ها وارد صفحه مشخصات تراکنش مى‌شويد.
- تاريخ
در اين سطر تاريخ تراکنش مشخص شده است.
- زمان
در اين سطر ساعت تراکنش مشخص شده است.
- هزينه مشاوره
در اين سطر هزينه مشاوره مشخص شده است.
- هزينه تراکنش
در اين سطر هزينه تراکنش مشخص شده است. هزينه تراکنش مبلغى است که سيستم بابت هر مشاوره از حساب شما کسر خواهد کرد.
- مبلغ خالص
در اين سطر مبلغ خالص را مشاهده مى کنيد. اين مبلغ شامل هزينه مشاوره با احتساب هزينه تراکنش است. در واقع مبلغ خالصى است که بابت مشاوره از سيستم دريافت مى کنيد.
- مشاوره گيرنده
در اين سطر نام مشاوره گيرنده را مشاهده مى کنيد.
- شاخه
در اين سطر شاخه و زير شاخه اى را که در آن به مشاوره پرداخته ايد مشاهده مى کنيد.
- بابت
در اين سطر عنوان پرونده را مشاهده مى کنيد.
مديريت مشاوره هاى عمومى
با انتخاب گزينه مديريت مشاوره هاى عمومى در صفحه ويژه مشاوران مى توانيد بر مشاوره هاى عمومى خود مديريت کنيد.
- نحوه نمايش پرونده ها
از فهرست مقابل اين عنوان مى توانيد پرونده هايى را که قابل عمومى شدن هستند و يا عمومى شده اند انتخاب کنيد.
"قابل عمومى شدن هستند" به اين معناست که مشاوره گيرنده موافقت خود را براى نمايش عمومى پرونده اعلام کرده است ولى مشاور هنوز موافقت خود را اعلام نکرده است.
"عمومى شده اند" به اين معناست که هم مشاوره گيرنده و هم مشاور موافقت خود را براى نمايش عمومى پرونده اعلام کرده اند.
عنوان مشاوره
در ستون مربوط به اين عنوان ، عنوان مشاوره را مشاهده مى کنيد.
- موضوع
در ستون مربوط به اين عنوان شاخه ، زير شاخه و موضوع مشاوره را مشاهده مى کنيد.
با انتخاب عنوان مشاوره نام پرونده و سوالات موجود در اين پرونده در اختيار شما قرار مى گيرد. با انتخاب نام پرونده مشخصات پرونده در اختيار شما قرار مى گيرد. (به راهنماى بخش مشخصات پرونده مراجعه نماييد)
بعد از مشاهده سوال و جواب هاى موجود در آن پرونده مى توانيد با انتخاب و يا عدم انتخاب کادر مربع شکل کنار گزينه نمايش عمومى موافقت و يا عدم موافقت خود را براى نمايش عمومى اين سوال اعلام کنيد. پس از وارد کردن تغييرات گزينه اعمال تغييرات را انتخاب کنيد.
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱