راهنما
" مشاوره "
مشاوران
عضويت مشاور
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله اول)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله دوم)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله سوم)
سوالهاى جديد
مشاهده سوال
پرونده هاى فعال
مشخصات پرونده
درخواست هزينه مشاوره
مختومه اعلام کردن مشاوره
نام و توضيحات پرونده
پرونده هاى پايان يافته
نام و توضيحات پرونده
مشخصات مشاور
اصلاح مشخصات
هزينه هاى مشاوره
شاخه هاى فعاليت
تراکنش هاى مالى
مديريت مشاوره هاى عمومى
مراجعان
مشخصات مشاوران
مشخصات اختصاصى مشاور
تماس با مشاور
ايجاد پرونده
مشاوره هاى عمومى
پرونده هاى من
مشاهده مشخصات پرونده
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
درخواست هزينه مشاوره
چنانچه مايل به دريافت هزينه مشاوره بابت اين پرونده هستيد گزينه درخواست هزينه مشاوره را انتخاب کنيد.با انتخاب اين گزينه وارد صفحه درخواست هزينه مشاوره خواهيد شد. ابتدا بايد مقدار پولى را که قصد داريد از کاربر بگيريد از ليستى که بر اساس قيمتهاى وارده در هنگام ثبت نام خودتان مى باشد انتخاب کنيد.
- ارسال
بعد از انتخاب مقدار هزينه گزينه ارسال را انتخاب کنيد. بعد از تعيين هزينه مشاوره ، کاربر تا زمانى که هزينه را نپردازد قادر نخواهد بود پاسخ‌هاى شما را دريافت کند.
مختومه اعلام کردن مشاوره
چنانچه ديگر نمى خواهيد با اين پرونده مشاوره را ادامه دهيد مى توانيد با انتخاب گزينه مختومه اعلام کردن پرونده به کار با اين پرونده پايان دهيد. با اين کار پرونده بسته خواهد شد و کاربر قادر به ارسال سؤال در اين پرونده نخواهد بود.
نام و توضيحات پرونده
عنوان پرونده هميشه از طرف مشاوره گيرنده انتخاب مى شود. ولى اين امکان براى مشاور در نظر گرفته شده است که عنوان پرونده را تغيير دهيد و توضيحاتى به اين پرونده اضافه کند. البته عنوان جديد و توضيحات مربوط به آن فقط از طرف مشاور و نيز در مشاوره عمومى قابل رويت است و مشاوره گيرنده پرونده را با همان نامى که خود انتخاب کرده است مشاهده مى کند.
به منظور تعويض عنوان پرونده گزينه "نام و توضيحات پرونده" را در صفحه مشخصات پرونده انتخاب کنيد.
- عنوان
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوان مورد نظر براى پرونده را وارد کنيد.
- توضيحات
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، توضيحات را وارد کنيد.
- ارسال
با انتخاب گزينه ارسال از اين به بعد مشاور پرونده را با اين عنوان مشاهده مى کند.
پرونده هاى پايان يافته
به منظور دسترسى به پرونده هاى اشخاص که فعاليتشان در شاخه هاى مشاوره شما پايان يافته است گزينه پرونده هاى پايان يافته را انتخاب کنيد. پرونده اى پايان يافته تلقى مى شود که شما آن را مختومه اعلام کرده باشيد. با انتخاب اين گزينه ليستى از پرونده هاى مربوط به شاخه هاى فعاليت شما در سيستم در اختيارتان قرار مى گيرد که با انتخاب هر شاخه به پرونده هاى پايان يافته در آن شاخه دسترسى خواهيد داشت. با انتخاب نام مشاوره گيرنده به صفحه مشخصات پرونده وارد مى شويد. (به توضيحات مشخصات پرونده مراجعه کنيد).
به منظور مشاهده و پاسخ به سوالات موجود در اين پرونده به راهنماى بخش مشاهده سوال مراجعه کنيد.
نام و توضيحات پرونده
به راهنماى بخش نام و توضيحات پرونده در قسمت پرونده هاى فعال مراجعه نماييد.
بالای صفحه
مشخصات مشاور
به منظور دسترسى به مشخصات ثبت شده خود در سيستم به عنوان مشاور گزينه مشخصات مشاور را در صفحه مشاوره هاى من انتخاب کنيد.
مشخصات مشاور شامل عکس مشاور ، نام و نام خانوادگى ، تحصيلات ، سوابق کارى ، شماره نظام ، نشانى و تلفن ، پست الکترونيکى و وب سايت مى باشد.
اصلاح مشخصات
مشاور همواره مى تواند مشخصات خود را اصلاح کند. بدين منظور گزينه اصلاح مشخصات را در صفحه مشخصات مشاور انتخاب کنيد.
نحوه تکميل فرم اصلاح مشخصات
نام و نام خانوادگى شما براساس فرم عضويت که در سيستم ايجاد کرده‌ايد به‌طور پيش فرض توسط سيستم تکميل شده‌است. براى تغيير اين مشخصات بايد فرم عضويت خود را اصلاح نماييد (به راهنماى کاربران مراجعه کنيد).
- تحصيلات
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان تحصيلات خود را وارد کنيد.
- سوابق کارى
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان سوابق کارى خود را وارد کنيد.
- شماره نظام
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان شماره نظام خود را وارد کنيد.
- نشانى و تلفن تماس
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان نشانى و تلفن تماس خود را وارد کنيد.
- پست الکترونيکى
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان پست الکترونيکى خود را وارد کنيد.
- وب سايت
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان نشانى وب سايت خود را وارد کنيد.
- عکس جديد
در اين قسمت با انتخاب گزينه Browse مى‌توانيد عکس مورد نظر خود را از کامپيوترخود ( هارد ، فلاپى ديسک يا CD ) انتخاب نموده و در اين قسمت قرار دهيد و يا مى‌توانيد در کادر متنى اين قسمت مسير قرار گرفتن عکس مورد نظر و نام آن را وارد کنيد. عکس مورد نظر شما بايد به شکل مربع و به ابعاد ۳cm X ۳cm باشد در غير اين صورت عکس به اين ابعاد تغيير خواهد يافت. حجم عکس انتخابى شما حداکثر مى‌تواند ۱۵کيلوبايت باشد. قالب عکس انتخابى شما بايد به يکى از فرمتهاى "bmp" ، "gif" ، "jpg" ، "jpeg" و يا "png" باشد.
- نيازى به عکس نيست
چنانچه تمايل به حذف عکس انتخابى خود داريد گزينه نيازى به عکس نيست را انتخاب کنيد.
- ارسال
پس از تکميل کردن فرم گزينه ارسال را انتخاب کنيد. با انتخاب گزينه ارسال تغييرات مورد نظر اعمال مى شود.
هزينه هاى مشاوره
شما مى توانيد مقدار هزينه هايى را که هنگام ثبت نام براى مشاوره تعيين کرده ايد اصلاح کنيد. بدين منظور گزينه هزينه هاى مشاوره را در صفحه مشخصات مشاور انتخاب کنيد. در صفحه هزينه هاى مشاوره ليست هزينه هايى را که تعيين کرده ايد مشاهده خواهيد کرد. در مقابل هزينه گزينه اصلاح و حذف را مشاهده مى کنيد.
اصلاح هزينه مشاوره
با انتخاب گزينه اصلاح در صفحه هزينه هاى مشاوره امکان اصلاح هزينه فراهم مى شود.
- عنوان
با قراردادن مکان نما در کادر مقابل اين عنوان ، عنوانى را که مى خواهيد براى آن هزينه تعيين کنيد وارد کنيد.
- قيمت
با قراردادن مکان نما در کادر مقابل اين عنوان مبلغ را بر اساس ريال وارد کنيد.
- اصلاح
پس از اتمام کار گزينه اصلاح را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه تغييرات مورد نظر اعمال خواهد شد.
حذف هزينه مشاوره
با انتخاب گزينه حذف در صفحه هزينه هاى مشاوره هزينه مورد نظر حذف خواهد شد.
اضافه کردن مورد جديد
در صفحه هزينه هاى مشاوره مى توانيد مجددا هزينه جديدى تعيين کنيد. بدين منظور کادرهاى ذيل را تکميل نماييد.
- عنوان
با قراردادن مکان نما در کادر مقابل اين عنوان ، عنوانى را که مى خواهيد براى آن هزينه تعيين کنيد وارد کنيد.
- قيمت
با قراردادن مکان نما در کادر مقابل اين عنوان مبلغ را بر اساس ريال وارد کنيد.
- اضافه کردن مورد جديد
پس از تکميل قسمتها گزينه اضافه کردن را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه هزينه ارسال شده به ليست قيمتهاى شما براى مشاوره اضافه خواهد شد.
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱