راهنما
" مشاوره "
مشاوران
عضويت مشاور
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله اول)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله دوم)
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله سوم)
سوالهاى جديد
مشاهده سوال
پرونده هاى فعال
مشخصات پرونده
درخواست هزينه مشاوره
مختومه اعلام کردن مشاوره
نام و توضيحات پرونده
پرونده هاى پايان يافته
نام و توضيحات پرونده
مشخصات مشاور
اصلاح مشخصات
هزينه هاى مشاوره
شاخه هاى فعاليت
تراکنش هاى مالى
مديريت مشاوره هاى عمومى
مراجعان
مشخصات مشاوران
مشخصات اختصاصى مشاور
تماس با مشاور
ايجاد پرونده
مشاوره هاى عمومى
پرونده هاى من
مشاهده مشخصات پرونده
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
نحوه تکميل فرم عضويت در گروه مشاوران (مرحله سوم)
- عنوان
در صورتى که نياز باشد براى پرونده پول دريافت کنيد ، لازم است نرخ مبالغ دريافتى را با ذکر عنوان بيان کنيد. با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوان را وارد کنيد. به عنوان مثال: ۲جلسه ۱۰۰۰۰۰ ريال و... اين قيمتها قابل اصلاح شدن مى‌باشند.
- قيمت (ريال)
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان قيمت را بر اساس ريال وارد کنيد.
- ارسال و وارد کردن بعدى
اگر در بيش ‌از يک عنوان نياز به وارد کردن قيمت داريد ، گزينه ارسال و وارد کردن بعدى را بزنيد. و به تعداد دفعاتى که قصد وارد کردن قيمت داريد اين کار را تکرار کنيد.
- ارسال
پس از تکميل کردن فرم گزينه ارسال را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه اطلاعات فرم شما به سيستم ارسال مى شود و پس از تاييد سيستم ، شما به عنوان مشاور در سيستم ثبت نام شده ايد.
سوالهاى جديد
در صفحه مشاوره هاى من امکان دسترسى به سوالهايى که به تازگى در پرونده هاى مختلف فرستاده شده است و شما هنوز آنها را مطالعه نکرده ايد وجود دارد. بدين منظور مى توانيد گزينه سوالهاى جديد را در اين صفحه انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه ليستى از پرونده هاى شما در سيستم در اختيارتان قرار مى گيرد که با انتخاب هر پرونده به سوالهاى جديد آن پرونده دسترسى خواهيد داشت.(به توضيحات مشخصات پرونده مراجعه نماييد.)
مشاهده سوال
ابتدا سوال کاربر را مشاهده خواهيد کرد. تا زمانيکه اين سوال از جانب شما پاسخ داده نشده باشد کلمه جديد را در پايين متن سوال مشاهده خواهيد کرد. با انتخاب متن سوال وارد صفحه مشخصات سوال مى شويد. مشخصات سوال شامل متن کامل سوال به همراه تاريخ ارسال آن است.
چنانچه مشاوره گيرنده موافق نمايش عمومى سوال و جواب باشد در اين صفحه اين مطلب اعلام شده و کادر مربع شکلى در نظر گرفته شده است تا مشاور هم بتواند موافقت خود را براى نمايش عمومى سوال و جواب اعلام کند.
ملاحظه سوال
چنانچه قصد پاسخ دادن به سوال را در حال حاضر نداريد و مى خواهيد کاربر مطلع شود که سوالش را مشاهده کرده ايد گزينه ملاحظه شد را انتخاب کنيد.
ارسال پاسخ
براى پاسخ دادن به سوال گزينه ارسال پاسخ را در صفحه مشخصات سوال انتخاب کنيد.
نحوه تکميل فرم ارسال پاسخ
- متن سوال
مقابل اين عنوان متن سوال را مشاهده مى کنيد.
- تاريخ ايجاد سوال
مقابل اين عنوان تاريخ ايجاد سوال را مشاهده مى کنيد.
- پاسخ مشاور
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان پاسخ مناسب به اين سوال را وارد کنيد.
- ارسال
پس از وارد کردن پاسخ گزينه ارسال را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه پاسخ سوال به کاربر فرستاده خواهد شد. پس از ارسال پاسخ در قسمت مشاهده سوال پاسخ ارسالى و اينکه کاربر پاسخ شما را مشاهده کرده است يا نه را مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
اصلاح پاسخ
تا زمانيکه کاربر جواب را مشاهده نکرده باشد امکان اصلاح پاسخ و حذف پاسخ وجود دارد.
به منظور اصلاح پاسخ گزينه اصلاح پاسخ را در صفحه مشخصات سوال انتخاب کنيد.
- متن سوال
مقابل اين عنوان متن سوال را مشاهده مى کنيد.
- تاريخ ايجاد سوال
مقابل اين عنوان تاريخ ايجاد سوال را مشاهده مى کنيد.
- پاسخ مشاور
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان پاسخ مناسب به اين سوال را وارد کنيد.
- ارسال
پس از وارد کردن پاسخ گزينه ارسال را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه پاسخ اصلاح شده به کاربر فرستاده خواهد شد. پس از ارسال پاسخ در قسمت مشاهده سوال پاسخ ارسالى و اينکه کاربر پاسخ شما را مشاهده کرده است يا نه را مشاهده مى کنيد.
حذف پاسخ
به منظور حذف پاسخى که به کاربر فرستاده ايد گزينه حذف پاسخ را انتخاب کنيد.
بالای صفحه
پرونده هاى فعال
به منظور دسترسى به پرونده هاى اشخاص که در حال حاضر در شاخه هاى مشاوره شما در حال فعاليت است گزينه پرونده هاى فعال را در صفحه مشاوره هاى من انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه ليستى از پرونده هاى مربوط به شاخه هاى فعاليت شما در اختيارتان قرار مى گيرد که با انتخاب هر شاخه به پرونده هاى فعال کاربران در آن شاخه دسترسى خواهيد داشت. با انتخاب نام مشاوره گيرنده به صفحه مشخصات پرونده وارد مى شويد (به توضيحات مشخصات پرونده مراجعه نماييد).
به منظور مشاهده و پاسخ به سوالات موجود در اين پرونده به راهنماى بخش مشاهده سوال مراجعه کنيد.
مشخصات پرونده
با انتخاب نام مشاوره گيرنده از پرونده ، مشخصات پرونده در اختيار شما قرار مى گيرد. نحوه نمايش مشخصات پرونده به شکل زير است:
- مشاوره گيرنده
مقابل اين عنوان نام مشاوره گيرنده را مشاهده مى کنيد.
- عنوان پرونده
مقابل اين عنوان ، عنوان پرونده را مشاهده مى کنيد.
- تعداد سوال ها
مقابل اين عنوان ، تعداد سوال هاى موجود در اين پرونده را مشاهده مى کنيد.
- موضوع
مقابل اين عنوان ، موضوع مشاوره را مشاهده مى کنيد.
- هزينه مشاوره
مقابل اين عنوان ، هزينه مشاوره را مشاهده مى کنيد.
- توضيحات
مقابل اين عنوان ، توضيحات را مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱