راهنما
" آدرس‌ها / شرکت‌ها "
نمايش مشخصات شرکت
جستجو شرکت
جستجو سريع شاخه‌هاى فعاليت
جستجوى آدرس‌ها / شرکت‌ها
ايجاد شرکت يا نشانى جديد
نحوه تکميل فرم ايجاد شرکت يا نشانى جديد
ورود به شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
نحوه نمايش مشخصات شرکت
اصلاح مشخصات شرکت
اصلاح مشخصات نشانى
اضافه کردن نشانى
تغيير رمز ورود به شرکت
مديريت اطلاعات بيشتر
مديريت شاخه‌هاى فعاليت
مديريت اطلاعات جستجو
مديريت صفحات شخصى
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
نمايش مشخصات صفحه
با انتخاب اصلاح محتويات صفحات در صفحه مديريت صفحات شخصى صفحه ساخته شده را مشاهده مى کنيد.
- عنوان پاراگراف
ابتدا عنوان پاراگراف را مشاهده مى کنيد.
- عکس
در اين قسمت عکس مربوط به پاراگراف و توضيحات مربوط به عکس را مشاهده مى کنيد.
- پاراگرافها
پاراگراف را مشاهده مى کنيد.
اصلاح صفحه
با انتخاب گزينه اصلاح محتويات در صفحه مديريت صفحات شخصى وارد صفحه اصلاح صفحه مى شويد.
- اصلاح عنوان پاراگراف
با انتخاب گزينه اصلاح در قسمت عنوان پارگراف در صفحه اصلاح صفحه وارد صفحه اصلاح عنوان پاراگراف مى شويد.
- حذف: با انتخاب گزينه حذف در قسمت عنوان پارگراف در صفحه اصلاح صفحه عنوان پاراگراف حذف مى شود.
- عنوان (تيتر)
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوان يا تيتر پاراگراف را وارد کنيد. کنار عنوان مقاله شما مى‌توانيد چهار حالت مختلف عکس داشته باشيد که با انتخاب هر يک آن عکس کنار عنوان ، نمايش داده مى‌شود.
- فاصله از سمت راست
با استفاده از مکان نما براى نمايش پاراگراف ها مى توانيد يکى از سه حالت را انتخاب کنيد: در حالت اول فاصله از سمت راست صفحه ۵px خواهد بود ، در حالت دوم فاصله ۱۰px خواهد بود ودر حالت سوم فاصله ۲۰px خواهد بود.
- فاصله از بالا
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت را انتخاب کنيد. اين فاصله بين دو پاراگراف است که در حالت اول ، ۱۰px در حالت دوم ۲۰px و در حالت سوم ۳۰px فاصله خواهيد داشت.
- اصلاح
با انتخاب گزينه اصلاح ، اطلاعات فرم اصلاح پاراگراف در قسمت عنوان پاراگراف ارسال مى گردد و پس از تاييد توسط سيستم ، اصلاحات قابل رويت خواهد بود.
- اصلاح پاراگراف
با انتخاب گزينه اصلاح در قسمت متن پارگراف در صفحه اصلاح صفحه وارد صفحه اصلاح متن پاراگراف مى شويد.
- حذف: با انتخاب گزينه حذف در قسمت متن پارگراف در صفحه اصلاح صفحه متن پاراگراف حذف مى شود.
- پاراگرافها
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، پاراگرافهاى مربوط به اين مقاله را وارد کنيد.
- فاصله از سمت راست
با استفاده از مکان نما براى نمايش پاراگراف ها مى توانيد يکى از سه حالت را انتخاب کنيد: در حالت اول فاصله از سمت راست صفحه ۵px خواهد بود ، در حالت دوم فاصله ۱۰px خواهد بود ودر حالت سوم فاصله ۲۰px خواهد بود.
- رنگ نوشته
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت کم رنگ ، معمولى ، پررنگ را انتخاب کنيد. در صورت انتخاب هريک از حالات رنگ متن پاراگراف شما به رنگ نمونه خواهد شد.
- فاصله از بالا
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت را انتخاب کنيد. اين فاصله بين دو پاراگراف است که در حالت اول ، ۱۰px در حالت دوم ۲۰px و در حالت سوم ۳۰px فاصله خواهيد داشت.
- نحوه نمايش پاراگراف
با استفاده از مکان نما يکى از دو حالت را انتخاب کنيد. در حالت اول سطر اول پاراگراف شما داخل تر خواهد بود و در حالت دوم تمامى سطرهاى پاراگراف هم سطح خواهند بود.
- عکس
اگر مى‌خواهيد در صفحه عکس هم قرار دهيد بايد گزينه‌هاى زير را نيز تکميل کنيد.
انتخاب عکس: در اين قسمت با انتخاب گزينه Browse مى‌توانيد عکس مورد نظر جهت مقاله را از کامپيوترخود ( هارد ، فلاپى ديسک يا CD ) انتخاب نموده و در اين قسمت قرار دهيد و يا مى‌توانيد در کادر متنى اين قسمت مسير قرار گرفتن عکس مورد نظر و نام آن را وارد کنيد. عکسى که انتخاب مى‌کنيد بايد به شکل مربع و به ابعاد ۳cm ٭ ۳cm باشد در غير اين‌صورت عکس انتخابى شما توسط سيستم به اين ابعاد تغيير خواهد کرد.
قالب عکس انتخابى شما بايد به يکى از فرمتهاى "bmp" يا "gif" يا "jpg" يا "jpeg" و يا "png" باشد.
توضيح زير عکس: با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، توضيحات مربوط به عکس را وارد کنيد. فقط درصورتى مى‌توانيد توضيح زير عکس داشته باشيد که ، نحوه قرار گرفتن عکس در صفحه را در حالت وسط انتخاب کنيد.
- نيازى به عکس نيست
چنانچه مايل به حذف عکس انتخابى هستيد گزينه نيازى به عکس نيست را انتخاب کنيد.
- نحوه قرار گرفتن عکس در صفحه
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالات راست ، وسط و يا چپ را انتخاب کنيد. براى عکس و پاراگراف سه حالت در نظر گرفته شده ، حالت اول عکس سمت راست ، پاراگراف سمت چپ ، حالت دوم پاراگراف نداريم و تصوير وسط صفحه است ، حالت سوم پاراگراف سمت راست و تصوير سمت چپ خواهد بود.
- اصلاح
با انتخاب گزينه اصلاح ، اطلاعات فرم اصلاح پاراگراف ارسال مى گردد و پس از تاييد توسط سيستم ، اصلاحات قابل رويت خواهد بود.
 
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱