راهنما
" آدرس‌ها / شرکت‌ها "
نمايش مشخصات شرکت
جستجو شرکت
جستجو سريع شاخه‌هاى فعاليت
جستجوى آدرس‌ها / شرکت‌ها
ايجاد شرکت يا نشانى جديد
نحوه تکميل فرم ايجاد شرکت يا نشانى جديد
ورود به شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
نحوه نمايش مشخصات شرکت
اصلاح مشخصات شرکت
اصلاح مشخصات نشانى
اضافه کردن نشانى
تغيير رمز ورود به شرکت
مديريت اطلاعات بيشتر
مديريت شاخه‌هاى فعاليت
مديريت اطلاعات جستجو
مديريت صفحات شخصى
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
مديريت اطلاعات جستجو
بسيارى از کاربران اينترنت , از طريق جستجو به اطلاعات دسترسى پيدا مى‌کنند. صفحه مربوط به شرکت شما نيز مى‌تواند يکى از نتايج جستجوى کابران باشد. براى مديريت کلمات کليدى جستجوى خود به مديريت اطلاعات جستجو مراجعه کنيد.
- کلمات کليدى
موتور جستجوى پرتال آفتاب , جستجوى خود را بر روى اطلاعات شرکت , آدرس‌ها , و قسمت اطلاعات بيشتر شما انجام مى‌دهد.
کلمات کليدى را که در بخش‌هاى ذکر شده وارد نکرده‌ايد و مايليد مورد جستجو قرار گيرند در اينجا وارد نماييد.
اين کلمات به کاربر نشان داده نمى‌شوند و فقط اگر کلمه مورد جستجوى کاربر , با کلمه کليدى شما يکى بود اطلاعات شرکت شما جزو نتايج جستجو قرار مى‌گيرد.
لطفا کلمات را فقط با يک فاصله از هم جدا نماييد و از جداکننده‌هاى ديگر مانند (,) استفاده نکنيد.
- ارسال
پس از وارد کردن کلمات کليدى گزينه ارسال را انتخاب کنيد.
- اصلاح
پس از ايجاد اطلاعات جستجو براى تغيير محتويات آن گزينه مديريت اطلاعات جستجو را انتخاب کنيد و در فيلد مربوطه کلمات را اصلاح کنيد و سپس گزينه ارسال را انتخاب کنيد.
- حذف
پس از ايجاد اطلاعات جستجو براى حذف محتويات آن گزينه مديريت اطلاعات جستجو را انتخاب کنيد و در فيلد مربوطه کلمات را حذف کنيد و سپس گزينه ارسال را انتخاب کنيد.
مديريت صفحات شخصى
صفحات شخصى به شما کمک مى کند که شرکت و فعاليت خود را بيشتر معرفى نماييد. امکان قراردادن عکس محل فعاليت و يا عکس محصولات شما در اين قسمت وجود دارد.
براى ساختن و قرار دادن صفحات شخصى خود به قسمت مديريت صفحات شخصى در شرکت مورد نظر خود در بخش شرکتها/نشانى هاى من مراجعه نماييد.
نحوه تکميل کردن فرم ايجاد صفحات شخصى
- عنوان
براى ايجاد صفحات شخصى ابتدا بايد عنوان صفحه را وارد نماييد. پس از اضافه کردن نام صفحه به ليست صفحات شخصى , مى‌توانيد محتويات آن را وارد نماييد. با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوان صفحه خود را وارد کنيد.
- شماره صفحه
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان شماره صفحه را وارد کنيد.
- اضافه کردن
با انتخاب اين گزينه اطلاعات فرم ارسال شده و به صفحه ايجاد پاراگراف وارد مى شويد.
- اصلاح محتويات
پس از ايجاد يک صفحه براى تغيير محتويات صفحه گزينه اصلاح محتويات را انتخاب کنيد. با انتخاب اين گزينه محتويات صفحه در اختيار شما قرار مى گيرد و مى توانيد آنرا اصلاح کنيد و هم چنين پاراگراف ايجاد کنيد.
- اصلاح عنوان
پس از ايجاد صفحه به منظور اصلاح عنوان صفحه گزينه "اصلاح عنوان" را انتخاب کنيد.
- صفحات زير مجموعه
هر صفحه از شرکت شما مى تواند صفحاتى را زير مجموعه خود داشته باشد. با انتخاب گزينه صفحات زير مجموعه نام تمامى صفحاتى که امکان زيرمجموعه شدن را دارا مى‌باشد ملاحظه مى نماييد.
درصورتيکه مى‌خواهيد صفحاتى از ليست را زير مجموعه صفحه جارى نماييد ، کافيست آن صفحه (صفحات) را انتخاب و دکمه "اعمال تغييرات" را بزنيد.
صفحاتى که زيرمجموعه مى‌شوند خود نمى‌توانند زيرمجموعه داشته باشند و زيرمجموعه صفحه ديگر هم نمى‌توانند قرارگيرند.
- مديريت قالب نمايش
صفحاتى که توسط شما ساخته مى‌شود مى‌تواند چندين نوع قالب داشته باشد. منظور از قالب داشتن رنگ‌بندى ، نمايه کنار تيترها (icon) و ... است. قالب نمايش صفحات به صورت پيش‌فرض زرشکى ساده مى‌باشد. براى تغيير قالب نمايش به مديريت قالب نمايش در قسمت پايين صفحه صفحات شخصى شرکت مراجعه نماييد.
با انتخاب گزينه مديريت قالب نمايش ليستى از انواع قالبهاى نمايشى که شما مى‌توانيد براى صفحات شخصى خود انتخاب کنيد در اختيار شما قرار مى گيرد. با کليک روى نام هريک از قالب‌ها مى‌توانيد نمونه قالب را مشاهده نماييد. سپس با استفاده از مکان نما قالب مورد نظر را انتخاب کرده و گزينه "ارسال" را انتخاب کنيد.
پس از ايجاد صفحه مى توانيد در قسمت اصلاح محتويات پاراگراف ايجاد کنيد.
اضافه کردن تيتر
به منظور اضافه کردن تيتر يا عنوان پاراگراف جديد گزينه "اضافه کردن تيتر" را در صفحه اصلاح محتويات صفحه انتخاب کنيد.
- عنوان (تيتر)
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، عنوان يا تيتر پاراگراف را وارد کنيد. کنار عنوان مقاله شما مى‌توانيد چهار حالت مختلف عکس داشته باشيد که با انتخاب هر يک آن عکس کنار عنوان ، نمايش داده مى‌شود.
- فاصله از سمت راست
با استفاده از مکان نما براى نمايش پاراگراف ها مى توانيد يکى از سه حالت را انتخاب کنيد: در حالت اول فاصله از سمت راست صفحه ۵px خواهد بود ، در حالت دوم فاصله ۱۰px خواهد بود ودر حالت سوم فاصله ۲۰px خواهد بود.
- فاصله از بالا
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت را انتخاب کنيد. اين فاصله بين دو پاراگراف است که در حالت اول ، ۱۰px در حالت دوم ۲۰px و در حالت سوم ۳۰px فاصله خواهيد داشت.
- ارسال و تکرار همين مرحله
پس از تکميل فرم به منظور اضافه کردن عنوان هاى بيشتر اين گزينه را انتخاب کنيد.
- ارسال
پس از تکميل فرم گزينه ارسال را انتخاب کنيد.
اضافه کردن پاراگراف جديد
به منظور اضافه کردن پاراگراف جديد گزينه "اضافه کردن پاراگراف" را در صفحه اصلاح محتويات صفحه انتخاب کنيد.
- پاراگرافها
با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، پاراگرافهاى مربوط به اين مقاله را وارد کنيد.
- فاصله از سمت راست
با استفاده از مکان نما براى نمايش پاراگراف ها مى توانيد يکى از سه حالت را انتخاب کنيد: در حالت اول فاصله از سمت راست صفحه ۵px خواهد بود ، در حالت دوم فاصله ۱۰px خواهد بود ودر حالت سوم فاصله ۲۰px خواهد بود.
- رنگ نوشته
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت کم رنگ ، معمولى ، پررنگ را انتخاب کنيد. در صورت انتخاب هريک از حالات رنگ متن پاراگراف شما به رنگ نمونه خواهد شد.
- فاصله از بالا
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالت را انتخاب کنيد. اين فاصله بين دو پاراگراف است که در حالت اول ، ۱۰px در حالت دوم ۲۰px و در حالت سوم ۳۰px فاصله خواهيد داشت.
- نحوه نمايش پاراگراف
با استفاده از مکان نما يکى از دو حالت را انتخاب کنيد. در حالت اول سطر اول پاراگراف شما داخل تر خواهد بود و در حالت دوم تمامى سطرهاى پاراگراف هم سطح خواهند بود.
- عکس
اگر مى‌خواهيد در صفحه عکس هم قرار دهيد بايد گزينه‌هاى زير را نيز تکميل کنيد.
انتخاب عکس: در اين قسمت با انتخاب گزينه Browse مى‌توانيد عکس مورد نظر جهت مقاله را از کامپيوترخود ( هارد ، فلاپى ديسک يا CD ) انتخاب نموده و در اين قسمت قرار دهيد و يا مى‌توانيد در کادر متنى اين قسمت مسير قرار گرفتن عکس مورد نظر و نام آن را وارد کنيد. عکسى که انتخاب مى‌کنيد بايد به شکل مربع و به ابعاد ۳cm ٭ ۳cm باشد در غير اين‌صورت عکس انتخابى شما توسط سيستم به اين ابعاد تغيير خواهد کرد.
قالب عکس انتخابى شما بايد به يکى از فرمتهاى "bmp" يا "gif" يا "jpg" يا "jpeg" و يا "png" باشد.
توضيح زير عکس: با قراردادن مکان نما در کادر متنى مقابل اين عنوان ، توضيحات مربوط به عکس را وارد کنيد. فقط درصورتى مى‌توانيد توضيح زير عکس داشته باشيد که ، نحوه قرار گرفتن عکس در صفحه را در حالت وسط انتخاب کنيد.
- نحوه قرار گرفتن عکس در صفحه
با استفاده از مکان نما يکى از سه حالات راست ، وسط و يا چپ را انتخاب کنيد. براى عکس و پاراگراف سه حالت در نظر گرفته شده ، حالت اول عکس سمت راست ، پاراگراف سمت چپ ، حالت دوم پاراگراف نداريم و تصوير وسط صفحه است ، حالت سوم پاراگراف سمت راست و تصوير سمت چپ خواهد بود.
- ارسال و تکرار همين مرحله
پس از تکميل فرم به منظور اضافه کردن پاراگرافهاى بيشتر اين گزينه را انتخاب کنيد.
- ارسال
پس از تکميل فرم گزينه ارسال را انتخاب کنيد.
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱