راهنما
" آدرس‌ها / شرکت‌ها "
نمايش مشخصات شرکت
جستجو شرکت
جستجو سريع شاخه‌هاى فعاليت
جستجوى آدرس‌ها / شرکت‌ها
ايجاد شرکت يا نشانى جديد
نحوه تکميل فرم ايجاد شرکت يا نشانى جديد
ورود به شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
نحوه نمايش مشخصات شرکت
اصلاح مشخصات شرکت
اصلاح مشخصات نشانى
اضافه کردن نشانى
تغيير رمز ورود به شرکت
مديريت اطلاعات بيشتر
مديريت شاخه‌هاى فعاليت
مديريت اطلاعات جستجو
مديريت صفحات شخصى
" راهنما "
بانک
نیازمندی‌ها
همکلاسى
پيغام
کاربران
بانک اطلاعات شهری
پرسش‌وپاسخ
واژه‌نامه
تبليغات
مشاوره
آزمون
نظرخواهى
هتل‌ها
لينک‌ها
کارت تبريک
بازار آفتاب
رزرو تور
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱
در بخش آدرسها و شرکتها شما مى‌توانيد شرکت و يا آدرس و مشخصات هر نوع فعاليت خود را ثبت نموده و يا به شرکتها و آدرسهاى ثبت شده سايرين دسترسى پيدا کنيد.
نحوه دسترسى به شرکتها به چهار طريق زير مى باشد:
- با انتخاب گزينه "ليست شاخه ها" در صفحه اول آدرسها و شرکتها ليستى از شاخه هاى اين بخش در اختيار شما قرار مى گيرد که با انتخاب هر شاخه ليست شرکتهاى ثبت شده در آن شاخه در اختيار شما قرار مى گيرد.
- از طريق جستجو سريع شاخه‌هاى فعاليت ، به ليست شاخه هاى مورد جستجو دسترسى خواهيد داشت. با انتخاب هر شاخه شرکت هاى ثبت شده در آن شاخه در اختيارتان قرار مى گيرد.
- از طريق جستجوى آدرس‌ها / شرکت‌ها ، در صفحه اصلى آدرس‌ها / شرکت‌ها به شرکتهايى که در نتايج جستجو قرار مى گيرد دسترسى خواهيد داشت.
- از طريق گزينه شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من در سمت راست صفحه آدرسها و شرکتها مى توانيد به شرکتهاى ثبت شده خود دسترسى پيدا کنيد.
نمايش مشخصات شرکت
جستجو شرکت
جستجو سريع شاخه‌هاى فعاليت
جستجوى آدرس‌ها / شرکت‌ها
    نحوه تکميل فرم جستجوى آدرس‌ها / شرکت‌ها
ايجاد شرکت يا نشانى جديد
نحوه تکميل فرم ايجاد شرکت يا نشانى جديد
ورود به شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
رمز عبورم را فراموش کرده ام
شرکت‌ها/ نشانى‌هاى من
نحوه نمايش مشخصات شرکت
اصلاح مشخصات شرکت
اصلاح مشخصات نشانى
اضافه کردن نشانى
تغيير رمز ورود به شرکت
مديريت اطلاعات بيشتر
مديريت شاخه‌هاى فعاليت
مديريت اطلاعات جستجو
مديريت صفحات شخصى
    نمايش مشخصات صفحه
    اصلاح صفحه
نمايش مشخصات شرکت
در صفحه ليست شرکتها تصوير ، نام ، حوزه فعاليت و توضيحات شرکت را مشاهده مى کنيد. با انتخاب نام و يا تصوير شرکت مشخصات شرکت در اختيار شما قرار مى گيرد.
مشخصات شرکت
- لوگو
ابتدا لوگو شرکت را مشاهده مى کنيد.
- نام
روبروى لوگو ، نام شرکت را مشاهده مى کنيد.
- زمينه فعاليت
مقابل اين عنوان زمينه فعاليت شرکت را مشاهده مى کنيد.
- شماره ثبت
مقابل اين عنوان ، شماره ثبت شرکت را مشاهده مى کنيد.
- توضيحات شرکت
در اين قسمت توضيحات مربوط به شرکت را مشاهده مى کنيد. توضيحات مى تواند شامل نام مدير عامل شرکت ، سال تاسيس و... باشد.
- شاخه فعاليت
در قسمت پايين توضيحات شرکت ، شاخه فعاليت شرکت را مشاهده مى کنيد. با انتخاب شاخه فعاليت شرکت ، ليست شرکت هاى موجود در آن شاخه در اختيارتان قرار مى گيرد.
مشخصات نشانى ها
- عکس
ابتدا عکس مربوط به نشانى را مشاهده مى کنيد.
- عنوان نشانى
روبروى عکس ، عنوان نشانى را مشاهده مى کنيد.
- نشانى
مقابل اين عنوان نشانى شرکت را که شامل استان و شهر و آدرس شرکت است مشاهده مى کنيد.
- نام مسئول
مقابل اين عنوان نام شخص پاسخگو را مشاهده مى کنيد.
- تلفن
مقابل اين عنوان شماره تلفن شرکت را مشاهده مى کنيد.
- فکس
مقابل اين عنوان شماره فکس شرکت را مشاهده مى کنيد.
- صندوق پستى
مقابل اين عنوان صندوق پستى شرکت را مشاهده مى کنيد.
- کدپستى
مقابل اين عنوان کدپستى شرکت را مشاهده مى کنيد.
- پست الکترونيکى
مقابل اين عنوان آدرس پست الکترونيکى شرکت را مشاهده مى کنيد.
- نشانى سايت اينترنتى
مقابل اين عنوان نشانى سايت اينترنتى شرکت را مشاهده مى کنيد.
- توضيحات مربوط به اين نشانى
مقابل اين عنوان توضيحات مربوط به اين نشانى را مشاهده مى کنيد.
بالای صفحه
۶  -  ۵  -  ۴  -  ۳  -  ۲  -  ۱