یک معاینه جسمی کامل، شامل ارزیابی نورولوژیک در سنجش اولیه تمام بیماران روانی باید در نظر گرفته شود. این مورد به‌ویژه در شرایط زیر توصیه می‌شود:


- بیماری که بستری شده است.


- علایم جسمی وجود دارند (مانند گشاد شدن مردمک آتاکسی در راه رفتن).


- بیمار سابقه بیماری طبی فعلی را دارد.


- شواهدی در شرح حال یا MSE احتمال وجود اختلال طبی زمینه‌ای یا علت وابسته به مواد را بالا می‌برد:


۱. شروع ناگهانی نشانه‌های روانی بدون سابقه قبلی.

۲. سابقه مصرف همزمان و قابل توجه مواد یا الکل.

۳. نشانه‌های جسمی (مانند: تهوع، عدم تحمل سرما).

۴. نابه‌هنجاری‌هائی در قسمت نظام حسی MSE.