اختلالات خواب از جمله شايع‌ترين مشکلاتى است که پزشکان با آنها مواجهه مى‌شوند. بيش از نيمى از بالغينى حداقل بى‌خوابى اتفاقى را تجربه کرده، و ۲۰-۱۵% دچار اختلالات مزمن خواب هستند.