هپاتومگالى به‌طور کلى يک اندازه بيشتر از ۱۲ سانتى‌متر در خط ميوکلاويکولار راست، يا وجود لوب چپ قابل لمس در اپى‌گاستر. مهم است که کبدى که پائين‌تر قرار گرفته است (مانند بيمارى انسدادى مزمن ريه و هيپراينفلاسيون ريه)، و ساير توده‌هاى RUQ (مانند کيسه صفارى بزرگ، يا تومور روده يا کليه) رد شود. تخمين غير وابستهٔ اندازه، به بهترين نحو به‌وسيله بررسى اولتراسوند (US) يا CT به‌دست مى‌آيد. طرح و ترکيب بسيار مهم هستند: بزرگ‌شدگى فوکال يا قوام سنگى بيانگر تومور است، تندرنس نشانه التهاب (مانند هپاتيت) يا سريع بزرگ شدن است (مانند نارسائى قلب راست، سندرم بود - کياري، ارتشاح چربي). کبدهاى سيروتيک معمولاً سفت و ندولار هستند و اغلب تا اواخر دوره بيمارى بزرگ مى‌باشند. نبض‌دار بودن اغلب نشانهٔ رگورژيتاسيون دريچه تريکوسپيد است. بروئى شريانى يا رابط هپاتيک بيانگر تومور است. هيپرتانسيون پورت گاه همراه با هام مداوم وريدى مى‌باشد.

علل مهم هپاتومگالى

کنژسيون عروقى: نارسائى قلب راست (شامل بيمارى دريچه تريکوسپيد) سندرم بود - کيارى.
اختلالات ارتشاحى:کبد چرب (مانند سوءمصرف اتانول، ديابت، هيپراليمانتاسيون غيرخوراکي، حاملگي)، لنفوم يا لوسمي، هماتوپوئز اکسترامدولاري، آميلوئيدوز، هپاتيت گرانولوماتو (مانند TB، ميکوباکتريوم‌هاى آتيپيک، سارکوئيدوز، هموکروماتوز، بيمارى گوشه، بيمارى‌هاى ذخيره گليکوژن
اختلالات التهابى: هپاتيت ويروسى يا در اثر القاء دارو، سيروز
تومورها: کارسينوم هپاتوسلولار، کانسر متاستاتيک، هيپرپلازى ندولار فوکال، آدنوم هپاتيک.